SPECIALISATIEJAAR VEILIGHEIDSBEROEPEN

OPLEIDINGSINFORMATIE

Wat is de inhoud van deze studierichting?

Als je kiest voor deze veiligheidsopleiding verwerf je de kennis en de vaardigheden die nodig zijn in verschillende jobs in de veiligheidssector. Via werkplekleren, bedrijfsbezoeken, observatiestages krijg je de kans te proeven van jobs in de veiligheidssector.

Je leert observeren, rapporteren, activiteiten organiseren, omgaan met de meest diverse mensen... . Je leert omgaan met agressie, samenwerken, zelfstandig werken, efficiënt reageren in (onvoorziene) noodsituaties. Er wordt gesleuteld aan je communicatievaardigheid, je leert de wetgeving inzake veiligheid kennen en rekening houden met etiquette. Daarnaast vormt het gedeelte lichamelijke opvoeding en sport een zeer belangrijk onderdeel.

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Voor deze studierichting bestaat geen vooropleiding binnen hetzelfde studiegebied. Elke leerling volgde tot dan toe secundaire studies binnen een ander studiegebied. Iedereen die gemotiveerd is, de toestemming krijgt van de toelatingsklassenraad om te starten, en in regel is met de toelatingsvoorwaarden, kan het specialisatiejaar aanvangen.

Voor deze studierichting moet je bovendien voldoen aan deze extra voorwaarden:

 • in het bezit zijn van een uittreksel uit het strafregister waaruit blijkt dat je van onberispelijk gedrag bent. Ingeval je je woonplaats in het buitenland hebt, volstaat een gelijkwaardig getuigschrift.
  Het attest/getuigschrift mag niet ouder zijn dan 6 maanden .
  Bij overzitten is een nieuw attest nodig.  
  Uit het uittreksel/getuigschrift moet blijken dat je niet veroordeeld werd tot een correctionele of criminele straf (met uitstel) in binnen-of buitenland (behalve inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer).
 • een identiteitsdocument voorleggen waaruit blijkt dat je onderdaan bent van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland + je hoofdverblijfplaats hebben in 1 van deze landen.
 • De periode tussen de 1e lesdag van de opleiding tot het behalen van je algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent en het laatste examen van die opleiding is max. 2 jaar.
  Binnen die periode kan je max. 4 X (her) examens afleggen over deze opleiding en de periode tussen het laatste examen en het laatste daaropvolgende herexamen mag niet langer zijn dan 3 maanden. Examens en herexamens binnen eenzelfde schooljaar dienen bovendien afgelegd te worden in dezelfde school.

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

Leerlingen die het 7de jaar Veiligheidsberoepen succesvol beëindigen, ontvangen:

 • een diploma van het Secundair Onderwijs
 • een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent dat de mogelijkheid biedt onmiddellijk in de private veiligheidssector tewerkgesteld te worden
 • een attest voetbalsteward
 • een brevet bedrijfseerstehulpverlener
 • een attest gemeenschapswacht
 • een attest gemachtigd opzichter (onder voorbehoud)
 • een attest kleine blusmiddelen

Check het verhaal van Melike, een leerling van Veiligheidsberoepen:

Bekijk hieronder een korte powerpoint met info en foto's:

presentatie veiligheid

 

Lessentabel  7de jaar Veiligheidsberoepen

 

BASISVORMING

7VB

Levensbeschouwing

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Project algemene vakken

6u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

Engels

2u

Frans

2u

Nederlands

1u

Sport

4u

Recht

3u

TV Veiligheidheidstechniek

4u

PV Veiligheidheidstechniek

4u

Stage veiligheidstechniek

4u

Totaal aantal lesuren

34u

Vergund FOD BiZa 0267.380.005

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2024 - GO! Campus Genk