7DE VOORBEREIDEND JAAR HOGER ONDERWIJS

OPLEIDINGSINFORMATIE

Na het 7de jaar BSO behaal je een diploma SO. Je beschikt over de nodige beroepskwalificaties om naar de arbeidsmarkt te gaan. Je kan ook kiezen om verder te studeren. Misschien wil je wel naar het hoger onderwijs. Geen evidente keuze als je uit een arbeidsmarktgerichte opleiding komt, maar zeker niet onmogelijk!  Om de overstap naar het hoger onderwijs te vergemakkelijken, kan je kiezen voor het 7de voorbereidend jaar hoger onderwijs. Voor Scholengroep 14 richten wij dit algemene leerjaar in op de campus in Genk.

Toelatingsvoorwaarden:

 • Diploma SO (7BSO)
 • Studiegetuigschrift 2de leerjaar 3de graad SO (6BSO)
 • Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling of uit een OKAN dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.

Troeven:

 • Je krijgt een inhoudelijke voorbereiding op het hoger onderwijs.
 • Je volgt algemene vakken op TSO-niveau.
 • Je leert zelfstandig leerstof verwerken en je schaaft je ICT- vaardigheden bij.
 • Je volgt een traject op de PXL rond leerstrategieën.
 • Je kan rekenen op de nodige ondersteuning en begeleiding van de school en het CLB.
 • Je bent nog altijd een leerling van het secundair onderwijs (geen studiepunten en geen inschrijvingsgeld).

Inhoud:

 • 30 lesuren basisvorming.
 • Samenwerking met Hogeschool PXL.

Vakken

Lesuren per week

BASIS

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

5

Engels

2

Frans

2

Wiskunde

5

Natuurwetenschappen

5

Maatschappelijke vorming

4

Recht

2

ICT

1

TOTAAL

30

SAMENWERKING PXL

Leerstrategieën en leren kiezen

 

4 modules per schooljaar

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2024 - GO! Campus Genk