7DE LEERJAAR TSO INTEGRALE VEILIGHEID

OPLEIDINGSINFORMATIE

Wat is de inhoud van deze studierichting?

Je leert kennis en vaardigheden nodig voor een functie in de sector zoals: omgaan met agressie, stressbestendigheid in noodsituaties, psychologische conflicthantering, besluitvaardigheid, ...
Hiervoor moet je zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. Je bereidt je voor op een job als bewakingsagent, brandweerman, politieagent of een andere veiligheidsfunctie. Observeren en rapporteren behoort ook tot je takenpakket.

Het pakket algemene vakken is beperkt met een nadruk op taalvakken. Hier ligt het accent duidelijk op de praktische taalkennis. 

Via werkplekleren, bedrijfsbezoeken, observatiestages krijg je de kans te proeven van jobs in de veiligheidssector.


Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Integrale veiligheid is bedoeld voor leerlingen die belangstelling voelen voor de veiligheids- en bewakingssector. Voor deze studierichting bestaat geen vooropleiding binnen hetzelfde studiegebied. Elke leerling volgde tot dan toe secundaire studies binnen een ander studiegebied. Iedereen die gemotiveerd is, de toestemming krijgt van de toelatingsklassenraad om te starten, en in regel is met de toelatingsvoorwaarden, kan het specialisatiejaar aanvangen.

Integrale veiligheid is mits een aantal voorwaarden toegankelijk vanuit elk studiegebied. Deze voorwaarden zijn:

 • Medisch geschikt zijn voor de uitoefening van het beroep. 
  Daartoe dient een arts, aangesteld door de onderwijsinstelling, voor 1 oktober van het lopende schooljaar of onmiddellijk indien de inschrijving op een later tijdstip gebeurt, een verklaring van lichamelijke geschiktheid uitreiken.
 • Van onberispelijk gedrag zijn, zoals moet blijken uit een uittreksel uit het strafregisterdat niet ouder is dan 6 maanden. Je dient een gelijkwaardig getuigschrift voor te leggen als je woonplaats in het buitenland ligt. 
  Bij overzitten is een nieuw uittreksel vereist. 
  Uit het uittreksel/getuigschrift moet blijken dat je niet veroordeeld werd tot een correctionele of criminele straf (met uitstel) in binnen-of buitenland (behalve inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer).
 • De toelatingsklassenraad beslist gunstig over je toelating.
  Inhoudelijk is geen specifieke vooropleiding nodig.
  De toelatingsklassenraad kan je ook toelaten op basis van een toelatingsproef of op basis van elders verworven competenties of kwalificaties.
 • over een identiteitsdocument beschikken waaruit blijkt dat je onderdaan bent van een lidstaat uit de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland + in 1 van deze landen je hoofdverblijfplaats hebt.
  De periode tussen de allereerste les tot het laatste examen van je opleiding en het behalen van je bekwaamheidsattest bewakingsagent mag niet langer dan 2 kalenderjaren duren. 
  Binnen deze periode mag je max. 4 X (her) examens afleggen over de opleiding en in geval van herexamens mogen er niet meer dan 3 maanden liggen tussen je laatste examen en je laatste herexamen. Examens en herexamens binnen eenzelfde schooljaar moeten bovendien in dezelfde school worden afgelegd.

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

Als je geslaagd bent, behaal je:

 • certificaat van een opleiding 7de leerjaar TSO 
 • algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent 
 • attest voetbalsteward 
 • attest divisiechef 
 • attest bedrijfseerstehulpverlening
 • certificaten brandwacht, ploeglid eerste interventie, nijverheidshelper en levensreddende handelingen (in samenwerking met de secundaire school, door en onder de verantwoordelijkheid van de brandweerschool toegekend!)

Bekijk het verhaal van Jonas, een leerling van Integrale Veiligheid:

Bekijk hieronder een korte powerpoint met info en foto's:

presentatie veiligheid

 

Lessentabel Integrale Veiligheid

SPECIFIEK GEDEELTE

7IV

Engels

2u

Frans

2u

Nederlands

3u

Sport

6u

Recht

3u

TV Veiligheidstechniek

5u

PV Veiligheidstechniek

5u

Stage veiligheidstechniek

4u

Complementair

1u

Totaal aantal lesuren

31u

Vergund FOD BiZa 0267.380.005

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2024 - GO! Campus Genk