MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN (2DE GRAAD) - GEZONDHEIDSZORG (3DE GRAAD)

OPLEIDINGSINFORMATIE

De studierichting Maatschappij en welzijn is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste
biologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen.
Maatschappij en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze dubbele finaliteit.

3de graad Gezondheidszorg

Visie op de studierichting
• De studierichting Gezondheidszorg is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
• Leerlingen leren daarom leerinhouden uit de toegepaste wetenschappen zoals toegepaste psychologie, toegepaste biologie, toegepaste filosofie, recht en deontologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor mensen.
• Leerlingen voeren daarbij verschillende taken uit zoals het - onder toezicht van een verpleegkundige - ondersteunen bij Activiteiten van het Dagelijks Leven op vlak van persoonsverzorging, comfortzorg, huishoudelijke ondersteuning, psychosociale en (ped)agogische zorg (bij activiteiten zowel binnen- als buitenshuis), instaan voor logistieke ondersteuning, lichaamsverzorging, preventie en gezondheidsopvoeding, opvolgen van de gezondheidstoestand van de cliënt en uitvoeren van toegewezen verpleegkundige handelingen.
• Gezondheidszorg wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de dubbele finaliteit.

Leerlingenprofiel
Een leerling uit de studierichting Gezondheidszorg:
• wil inzicht verwerven in de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsbevorderende strategieën;
• is gefascineerd door de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende levensloopfasen van de mens;
• wil inzicht verwerven in domeinspecifieke wetgeving en deontologische aspecten eigen aan de professionele gedragscode;
• wil inzicht verwerven in ethiek, ethische visies en begrippen;
• is geïnteresseerd in fysiologische processen bij de mens;
• is gericht op het herkennen en inspelen op sociaal-emotionele behoeften van cliënten;
• is gericht op het bevorderen van empowerment en zelfredzaamheid van cliënten;
• is bereid huishoudelijke en logistieke ondersteuning te bieden;
• is geïnteresseerd in het opvolgen van veranderingen in de gezondheidstoestand van cliënten;
• is bereid - onder toezicht van een verpleegkundige - basiszorg en bijkomende zorghandelingen conform de richtlijnen in het zorgplan van een cliënt met ADL-dysfunctie uit te voeren;
• is bereid preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van letsels tijdens zorgverlening;
• wil inzicht verwerven in het regelen van ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten volgens de noden en verwachtingen van cliënten;
• is bereid zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped) agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van cliënten.

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Jongeren die sociaal voelend zijn, kiezen best voor deze studierichting.

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

De studierichting bereid je voor op het Hoger Onderwijs, zowel op het niveau van graduaat als bachelor.

  • paramedische opleiding (laborant, diëtist, kinesist, …)
  • biomedische wetenschappen
  • lerarenopleiding
  • sociale sector
  • facility management
  • HBO5 Verpleegkunde

 

Lessentabel 2de graad Maatschappij en welzijn

BASISVORMING

3-4MW

Levensbeschouwing

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Engels

2u

Frans

2u

Nederlands

4u

Geschiedenis

1u

Burgerschap

0-1u

Artistieke expressie

1u (3de jaar)

Natuurwetenschappen

1u

Toegepaste informatica

1u (4de jaar)

Aardrijkskunde

1-0u

Wiskunde

3u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

Toegepaste biologie 1-0u
Toegepaste psychologie 2-3u
Verzorging 3u
Opvoedkunde 2-3u
Indirecte zorg 2u

Vrije ruimte

2u

Totaal aantal lesuren

32u

Lessentabel 3de graad Gezondheidszorg

 

BASISVORMING  Lesuren  5 Lesuren 6
Levensbeschouwelijk vak                        2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Economie (economische en financiële comp) 1 0
Taal en cultuur
Engels 2 2
Frans 2 2
Nederlands 2 3
Geschiedenis 1 1
Burgerschap 1 0
Artistieke expressie 0 1
STEM
Natuurwetenschappen 1 1
Aardrijkskunde 1 0
Wiskunde 2 2
SPECIFIEKE VORMING 5de jaar 6de jaar
toegepaste psychologie 2 1
toegepaste biologie 1 1
Indirecte zorg 1 0
Voeding 1 0
verzorging 5 5
stage 2 6
opvoedkunde 1 1
  13 14

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2024 - GO! Campus Genk