3DE GRAAD DEFENSIE EN VEILIGHEID

OPLEIDINGSINFORMATIE

1 september 2021 is met de opstart van de nieuwe studierichting Defensie en veiligheid voor het onderwijs een nieuwe mijlpaal binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid. Jongeren in de 3de graad TSO krijgen een nieuwe mogelijkheid om zich tijdig en grondig voor te bereiden op een job binnen zowel de private als openbare veiligheidssector. Door de dubbele finaliteit van de studierichting kunnen geslaagden onmiddellijk aan de slag binnen de veiligheidssector én ook perfect doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het hoger onderwijs.

Jongeren met een goede fysieke conditie die op zoek zijn naar een actieve studierichting vinden in deze opleiding zeker hun ding. De lessentabel bestaat uit de onderwijsvakken van de basisvorming TSO en een specifiek gedeelte met Veiligheidstechnieken, Recht, Filosofie, Gedragswetenschappen en Sport. Experten en lesgevers van defensie, brandweer, private bewaking, politie en het penitentiaire werkveld bereiden de leerlingen voor op toelatingsproeven en mogelijke vervolgopleidingen. Naast lessen op school zullen ook praktijklessen op verplaatsing, meerdaagse activiteiten, bedrijfsbezoeken en gastsprekers mee vorm geven aan deze studierichting.

Kandidaten voor deze studierichtingen beschikken over een goede fysieke conditie. Ze zijn bereid om met fierheid een uniform te dragen en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zij zijn empathisch en gaan respectvol om met plichten en procedures.

Naast een getuigschrift 2de graad ASO/TSO/KSO moeten kandidaten een attest van medische geschiktheid kunnen voorleggen en de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese unie.

Geslaagden behalen na het 6de jaar het diploma secundair onderwijs, een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent, een getuigschrift hulpverlener, een bewijs van toelatingsproeven soldaat/matroos defensie, modulecertificaten brandweer en een attest vergelijkende selectie penitentiair bewakingsassistent.

De andere opleidingen binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid, Se-n-Se Integrale Veiligheid en 7BSO Veiligheidsberoepen, trekken elk jaar veel leerlingen aan vanuit de hele provincie en daarbuiten. De school is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer en in de directe nabijheid van de school liggen het PLOT, het sportcentrum, de brandweer, …  

De rijkdom aan heterogeniteit en diversiteit in GO! campus Genk TA De Wijzer bereidt de leerlingen goed voor op hun rol die ze later in onze diverse en multiculturele maatschappij zullen opnemen.

Toelatingsvoorwaarden:

 • Geslaagd in het 2de leerjaar 2de graad ASO—TSO—KSO
 • Getuigschrift 2de graad Examencommissie: toelatingsklassenraad
 • Geslaagd in het 2de leerjaar 3de graad: toelatingsklassenraad
 • Stroom je in vanuit het BUSO of OKAN? Toelatingsklassenraad
 • Nationaliteit + verblijf EER of Zwitserland of VK
 • Medische geschiktheid

Regelgeving: omzendbrief SO64

Kandidaten:

 • Hebben een goede fysieke conditie en beschikken over mentale veerkracht.
 • Dragen met fierheid een uniform en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Zijn empathisch en gaan respectvol om met plichten en procedures.
 • Zoeken hun weg binnen de veiligheidssector.

Geslaagd:

 • Diploma SO
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
 • Getuigschrift hulpverlener
 • Bewijs toelatingsproeven soldaat / matroos defensie
 • Modulecertificaten 1, 5 en 10 basiskader BO1 brandweer
 • Attest vergelijkende selectie penitentiair bewakingsassistent

Interview Radio2

 

VAKKEN

5-6 DV

BASISVORMING

Levensbeschouwelijk vak

2

Lichamelijke opvoeding

2

Engels

2

Frans

2

Nederlands

2-3

Geschiedenis

1

Aardrijkskunde

1

Natuurwetenschappen

1-0

Wiskunde

2

Economie

1-0

Burgerschap

1-0

SPECIFIEKE VORMING

Filosofie

0-1

Gedragswetenschappen

0-1

Biologie

0-1

Veiligheidstechnieken / Recht

8

Sport

4

Toegepaste psychologie

1-0

COMPLEMENTAIRE VORMING

 

2

TOTAAL

32

 

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2024 - GO! Campus Genk