;

WAAROM KIEZEN VOOR GO! CAMPUS GENK?

DIT HEBBEN WIJ TE BIEDEN

Studieaanbod GO! campus Genk

Ons pedagogische project heeft tot doel kinderen en jongeren te laten ontdekken dat er geen universele waarheid is om filosofische, ideologische en godsdienstige vragen te beantwoorden. In het GO! geniet iedereen de vrijheid om zelf keuzes te maken en kritisch te zijn. Het PPGO! zegt dat we ondanks verschillende opvattingen en de superdiversiteit in onze samenleving en in onze scholen vooral moeten leren met elkaar samen te leven.

Studieaanbod campus

Innovatieve werking 1ste graad

In onze school willen we alle leerlingen bereiken. Door korte, directe instructies te geven, is het mogelijk om op verschillende niveaus te werken. Leerlingen bepalen zelf wanneer ze aan welke vakken werken, rekening houdend met vooropgestelde deadlines. Een goede band tussen leerkracht en leerling vinden wij erg belangrijk. Daarom is het de leerling die zijn of haar coach kiest. Deze coach fungeert als leerbegeleider, maar ook als vertrouwenspersoon.

film innovatieve werking

OKAN

Het onthaalonderwijs is een onderwijsaanbod dat anderstalige nieuwkomers in staat moet stellen om in te stromen in het Nederlandstalige onderwijs. Het streefdoel is, net zoals voor alle jongeren, hen te integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij hun individuele capaciteiten.

film theaterstuk OKAN Flyer OKAN

Erasmus+

TA De Wijzer biedt al jaren mogelijkheden voor leerlingen om hun horizon te verbreden en op Europees avontuur te gaan. Binnen de KA1-projecten lopen beroepsleerlingen stage in bedrijven in het buitenland, binnen de KA2-projecten werken leerkrachten en leerlingen aan gezamenlijke doelstellingen binnen een project samen met andere Europese scholen.

groepsfoto Walit Tekst Erasmus

7de voorbereidend jaar hoger onderwijs

Na het 7de jaar BSO behaal je een diploma SO. Je beschikt over de nodige beroepskwalificaties om naar de arbeidsmarkt te gaan. Je kan ook kiezen om verder te studeren. Geen evidente keuze als je uit een arbeidsmarktgerichte opleiding komt, maar zeker niet onmogelijk! Om de overstap naar het hoger onderwijs te vergemakkelijken, kan je kiezen voor het 7de Voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.

infobrochure

Opleidingscentrum Veiligheid

GO! campus Genk TA De Wijzer is een erkend opleidingscentrum Veiligheid. Wij organiseren: - een 7de specialisatiejaar Veiligheidsberoepen - een Se-n-Se opleiding Integrale veiligheid - een 3de graad TSO Defensie en veiligheid

Interview Radio2

NIEUWS

VOLG ONZE BELANGRIJKSTE NIEUWTJES

Inschrijvingen OKAN

Inschrijvingen OKAN

Inschrijven voor OKAN telefonisch of via mail: 089 35 16 31 [email protected]

Defensie en Veiligheid

Defensie en Veiligheid

GO! campus Genk heeft als enige GO! school in Limburg het studiegebied Maatschappelijke Veiligheid. Sinds 2021 bieden wij de studierichting Defensie en Veiligheid aan in de 3de graad TSO. Online infosessie maandag 26 augustus om 18 u. Inschrijvingen voor het schooljaar 24-25 starten op maandag 15 april.

online infosessie 26 augustus 18 u.
Se-N-Se Integrale Veiligheid en Veiligheidsberoepen

Se-N-Se Integrale Veiligheid en Veiligheidsberoepen

Deze 2 studierichtingen zijn uniek voor het GO! in Limburg. Veiligheidsberoepen is een 7de specialisatiejaar BSO. Integrale Veiligheid is een opleiding secundair na secundair en voor jongeren met een diploma SO. Online infosessie maandag 26 augustus om 17 u. Inschrijvingen voor het schooljaar 24-25 starten maandag 15 april.

Online infosessie 26 augustus om 17 u.
Opencampusdag 14 mei 2024 - 16.30 u. - 19.30 u.

Opencampusdag 14 mei 2024 - 16.30 u. - 19.30 u.

Zoek jij innovatief onderwijs? Wil jij ondersteuning door persoonlijke coaches en grote zelfstandigheid zonder verbondenheid te verliezen? Ben je op zoek naar een school waar jouw competenties en je welbevinden centraal staan? Heb je interesse in een opleiding binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid? Zit je in het laatstejaars van de arbeidsmarkt finaliteit en wil je toch doorstromen naar het hoger onderwijs? Elke uur zijn er infosessies over de verschillende studierichtingen: 16.30 u. - 17.30 u. - 18.30 u. Inschrijven kan doorlopend tussen 16.30 u. en 19.30 u. Vergeet je ID niet!

OCD 2024
Inschrijvingen voor het schooljaar 24-25 - 2de jaar tot en met Se-n-Se

Inschrijvingen voor het schooljaar 24-25 - 2de jaar tot en met Se-n-Se

De inschrijvingen voor het schooljaar 24-25 starten op maandag 15 april. U kan tijdens de schooluren terecht op het leerlingensecretariaat. Op donderdag 18 april is er ook de mogelijkheid om in te schrijven tussen 17 u. - 19 u. U kan tijdens de openingsuren altijd telefonisch met de betrokken school contact opnemen voor meer info en buiten de schooluren via mail (zie contactgegevens).

Digitaal aanmelden voor 1A en 1B

Digitaal aanmelden voor 1A en 1B

Voor het schooljaar 24-25 moeten ouders hun kind digitaal aanmelden via een website. Je krijgt nadien een ticket waarmee je je kind kan inschrijven in de toegewezen school. Alle info vind je in de brochure in bijlage. Het digitaal aanmelden start op 25 maart en eindigt op 19 april. Vrij inschrijven start op 14 mei, op die dag organiseren wij ook onze Opencampusdag.

aanmelden voor 24-25
Datacommunicatie en netwerkinstallaties

Datacommunicatie en netwerkinstallaties

GO! campus Genk biedt een nieuwe studierichting aan in de 3de graad arbeidsmarktfinaliteit van het studiedomein STEM: Datacommunicatie en netwerkinstallaties! Kom kennismaken met de lessentabel en de vakken op onze Opencampusdag 14 mei. Er zijn infosessies over deze unieke studierichting om 16.30 u. - 17.30 u. - 18.30 u. Inschrijven kan ook! Verzeker je van een plaats!

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2024 - GO! Campus Genk