;

WAAROM KIEZEN VOOR GO! CAMPUS GENK?

DIT HEBBEN WIJ TE BIEDEN

Samen leren samenleven, ons PPGO!

Ons PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren te laten ontdekken dat er geen universele waarheid is om filosofische, ideologische en godsdienstige vragen te beantwoorden. In het GO! geniet iedereen de vrijheid om zelf keuzes te maken en kritisch te zijn. Het PPGO! zegt dat we ondanks verschillende opvattingen en de superdiversiteit in onze samenleving en in onze scholen vooral moeten leren met elkaar samen te leven.

PPGO!

Innovatieve werking 1ste graad

In onze school willen we alle leerlingen bereiken. Door korte, directe instructies te geven, is het mogelijk om op verschillende niveaus te werken. Leerlingen bepalen zelf wanneer ze aan welke vakken werken, rekening houdend met vooropgestelde deadlines. Een goede band tussen leerkracht en leerling vinden wij erg belangrijk. Daarom is het de leerling die zijn of haar coach kiest. Deze coach fungeert als leerbegeleider, maar ook als vertrouwenspersoon.

film innovatieve werking virtuele rondleiding

OKAN

Het onthaalonderwijs is een onderwijsaanbod dat anderstalige nieuwkomers in staat moet stellen om in te stromen in het Nederlandstalige onderwijs. Het streefdoel is, net zoals voor alle jongeren, hen te integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij hun individuele capaciteiten.

flyer OKAN film theaterstuk OKAN

Erasmus+

TA De Wijzer biedt al jaren mogelijkheden voor leerlingen om hun horizon te verbreden en op Europees avontuur te gaan. Binnen de KA1-projecten lopen beroepsleerlingen stage in bedrijven in het buitenland, binnen de KA2-projecten werken leerkrachten en leerlingen aan gezamenlijke doelstellingen binnen een project samen met andere Europese scholen.

groepsfoto Walit Tekst Erasmus

7even up!

Na het 7de jaar BSO behaal je een diploma SO. Je beschikt over de nodige beroepskwalificaties om naar de arbeidsmarkt te gaan. Je kan ook kiezen om verder te studeren. Geen evidente keuze als je uit een arbeidsmarktgerichte opleiding komt, maar zeker niet onmogelijk! Om de overstap naar het hoger onderwijs te vergemakkelijken, kan je kiezen voor het naamloos leerjaar.

infobrochure

Opleidingscentrum Veiligheid

GO! campus Genk TA De Wijzer is een erkend opleidingscentrum Veiligheid. Wij bieden zowel een 7de specialisatiejaar Veiligheidsberoepen aan als een Se-n-Se opleiding Integrale Veiligheid. Voor beide richtingen werken wij samen met de VDAB.

Film leerling Integrale Veiligheid Film leerling Veiligheidsberoepen infobrochure

NIEUWS

VOLG ONZE BELANGRIJKSTE NIEUWTJES

7even up!

7even up!

Na het 7de jaar BSO verder studeren? Om de overstap naar het hoger onderwijs te vergemakkelijken, kan je vanaf 1 september kiezen voor het naamloos leerjaar. Voor Scholengroep 14 richt GO! campus Genk TA De Wijzer dit algemene leerjaar in op de campus in Genk onder de naam 7even up!. Je krijgt 30 lesuren algemene vakken op TSO niveau. Daarnaast is er een samenwerking met de hogeschool PXL en volg je er tijdens het schooljaar 4 modules rond ‘leerstrategieën en leren kiezen’.

infobrochure

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2020 - GO! Campus Genk