;

WAAROM KIEZEN VOOR GO! CAMPUS GENK?

DIT HEBBEN WIJ TE BIEDEN

Samen leren samenleven, ons PPGO!

Ons PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren te laten ontdekken dat er geen universele waarheid is om filosofische, ideologische en godsdienstige vragen te beantwoorden. In het GO! geniet iedereen de vrijheid om zelf keuzes te maken en kritisch te zijn. Het PPGO! zegt dat we ondanks verschillende opvattingen en de superdiversiteit in onze samenleving en in onze scholen vooral moeten leren met elkaar samen te leven.

PPGO!

Innovatieve werking 1ste graad

In onze school willen we alle leerlingen bereiken. Door korte, directe instructies te geven, is het mogelijk om op verschillende niveaus te werken. Leerlingen bepalen zelf wanneer ze aan welke vakken werken, rekening houdend met vooropgestelde deadlines. Een goede band tussen leerkracht en leerling vinden wij erg belangrijk. Daarom is het de leerling die zijn of haar coach kiest. Deze coach fungeert als leerbegeleider, maar ook als vertrouwenspersoon.

film innovatieve werking virtuele rondleiding

OKAN

Het onthaalonderwijs is een onderwijsaanbod dat anderstalige nieuwkomers in staat moet stellen om in te stromen in het Nederlandstalige onderwijs. Het streefdoel is, net zoals voor alle jongeren, hen te integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij hun individuele capaciteiten.

flyer OKAN film theaterstuk OKAN

Erasmus+

TA De Wijzer biedt al jaren mogelijkheden voor leerlingen om hun horizon te verbreden en op Europees avontuur te gaan. Binnen de KA1-projecten lopen beroepsleerlingen stage in bedrijven in het buitenland, binnen de KA2-projecten werken leerkrachten en leerlingen aan gezamenlijke doelstellingen binnen een project samen met andere Europese scholen.

groepsfoto Walit Tekst Erasmus

7even up!

Na het 7de jaar BSO behaal je een diploma SO. Je beschikt over de nodige beroepskwalificaties om naar de arbeidsmarkt te gaan. Je kan ook kiezen om verder te studeren. Geen evidente keuze als je uit een arbeidsmarktgerichte opleiding komt, maar zeker niet onmogelijk! Om de overstap naar het hoger onderwijs te vergemakkelijken, kan je kiezen voor het naamloos leerjaar.

infobrochure

Opleidingscentrum Veiligheid

GO! campus Genk TA De Wijzer is een erkend opleidingscentrum Veiligheid. Wij organiseren: - een 7de specialisatiejaar Veiligheidsberoepen - een Se-n-Se opleiding Integrale veiligheid - een 3de graad TSO Defensie en veiligheid (vanaf 1 september '21)

Interview Radio2

NIEUWS

VOLG ONZE BELANGRIJKSTE NIEUWTJES

7even up!

7even up!

Na het 7de jaar BSO verder studeren? Om de overstap naar het hoger onderwijs te vergemakkelijken, kan je vanaf 1 september kiezen voor het naamloos leerjaar. Voor Scholengroep 14 richt GO! campus Genk TA De Wijzer dit algemene leerjaar in op de campus in Genk onder de naam 7even up!. Je krijgt 30 lesuren algemene vakken op TSO niveau. Daarnaast is er een samenwerking met de hogeschool PXL en volg je er tijdens het schooljaar 4 modules rond ‘leerstrategieën en leren kiezen’.

infobrochure
Openingsuren school

Openingsuren school

Wij vragen alle bezoekers om eerst een afspraak te maken: Middenschool en ALTEA doorstroming: 089 35 16 31 - ALTEA STEM: 089 32 38 39 - TA De Wijzer Kunst en creatie, Maatschappij en welzijn, Economie en organisatie: 089 32 38 32

Inschrijvingen 21-22 OKAN

Inschrijvingen 21-22 OKAN

Inschrijven voor OKAN telefonisch of via mail: 089 35 16 31 [email protected]

Duaal leren

Duaal leren

Ook op onze campus kan je als leerling kiezen voor duaal leren. Wij bieden volgende duale opleidingen aan: 3de graad Haarverzorging duaal met het specialisatiejaar Haarstylist duaal en 3de graad Lassen constructie duaal. Meer informatie vind je terug onder de blok STEM en Maatschappij en Welzijn. Neem ook contact op met ALTEA (Lassen) of TA De Wijzer (Haarzorg).

Defensie en Veiligheid

Defensie en Veiligheid

Vanaf 1 september 2021 kan je op GO! campus Genk een nieuwe studierichting volgen in de 3de graad: Defensie en veiligheid. Deze opleiding richt zich op jongeren die interesse hebben in de veiligheidssector en Defensie. Na afstuderen behaal je een diploma SO en enkele bijkomende attesten binnen deze sectoren.

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2021 - GO! Campus Genk