MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN (5+6)

OPLEIDINGSINFORMATIE

Wat is de inhoud van deze studierichting?

In de richting Moderne talen Wetenschappen neemt de studie van de wetenschappen een belangrijke plaats in. Het omvat vakken als wiskunde, biologie, chemie en fysica en aardrijkskunde.

Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking hiervan volgens de wetenschappelijke methode.  Dit verzamelen gebeurt onder diverse vormen : experimentele waarneming in het schoollabo,  audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

Het onderdeel moderne talen is eveneens sterk aanwezig.  De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.  Accenten liggen op het ontwikkelen van : communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen ( Frans, Engels en Duits ), competentie op vlak van taalbeschouwing ( analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …), interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren ).

 

In de 3de graad krijg je een specifieke vorming rond onderzoekscompetenties. Onderzoekscompetenties zijn in de eerste plaats vaardigheden en technieken die je nodig hebt om een onderzoek uit te voeren. Ze verschaffen je inzicht in een aantal theoretische aspecten met betrekking tot onderzoek voeren.

 

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Deze afdeling richt zich vooral tot leerlingen afkomstig uit de 2e graad doorstroming met

  • voldoende chemie, fysica en wiskunde in het programma.
  • belangstelling voor wetenschappen en moderne talen.

 

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

In de brede algemene vorming van alle doorstromingsstudierichtingen word je voorbereid op een academische of professionele bachelor opleiding in uiteenlopende domeinen. De combinatie van deze vakdomeinen staat borg voor zeer ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, waar er eigenlijk geen keuzebeperkingen zijn.

Lessentabel 3de graad Moderne talen wetenschappen

 

BASISVORMING 5/6MTWE
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 4
Frans 4
Wiskunde 5
Natuurwetenschappen 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Economie 1
Artistieke expressie 1
SPECIFIEK GEDEELTE  
Duits 2
Wetenschappen 3
Totaal 32

 

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2024 - GO! Campus Genk