ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN - ECONOMIE MODERNE TALEN

OPLEIDINGSINFORMATIE

Hoe gaan we als school te werk?

Wij stellen als school de vereiste onderwijsvernieuwingen voorop d.w.z. dat ons allereerste en grootste doel is alle leerlingen te bereiken m.a.w. leren voor iedereen mogelijk te maken.

Door gebruik te maken van nieuwe methodes en leervormen proberen we de betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leerproces te verhogen waarbij de leerkrachten een grote rol spelen in de doelgerichte begeleiding hiervan. De leerkracht geeft kwaliteitsvolle feedback over de vooruitgang van de leerling. Zij worden door deze werkwijze sneller geactiveerd en ervaren leerwinst. Dit werkt (intrinsiek) motiverend en zorgt voor een hogere betrokkenheid, een verhoogd succesgevoel en grotere slaagkansen.

Dit alles kan natuurlijk enkel in een krachtige leeromgeving. Daarom zetten wij in op co-teaching. Dit betekent dat er steeds 2 leerkrachten op hetzelfde moment aanwezig zijn in de klas. Iedere leerling kan kiezen welke leraar hem/ haar mag coachen. Hij of zij speelt een belangrijke rol in deze doelgerichte begeleiding.                                                                                                                                  

Het doel van de coach is tweeledig. Aan de éne kant fungeert deze als leerbegeleider en aan de andere kant als vertrouwenspersoon in de brede eerstelijnszorg waarin ook het socio-emotionele een belangrijke plaats krijgt.

 

Wat is de inhoud van deze studierichting?

Economische wetenschappen is een economisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom, domeinoverschrijdend. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte elementen van economische wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod. Dit wordt aangevuld met wiskunde als voorbereiding op een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad (Economie-Wiskunde).
Deze studierichting biedt een abstracter niveau van wiskunde.

In de richting Economische Wetenschappen krijg je dezelfde degelijke basisvorming als in de andere doorstroomrichtingen. 

Je kan binnen deze richting kiezen voor Economie-Wiskunde of Economie-Moderne Talen.

In alle doorstroomstudierichtingen is de studie van moderne talen belangrijk.  De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

In de 3de graad Economie-Moderne Talen  ligt de nadruk ook op het taalkundige. Je krijgt Frans, Engels, Duits  en Nederlands. Je verwerft een rijke en genuanceerde woordenschatkennis, oefent je communicatieve vaardigheden en wordt gevoeliger voor literatuur en de interculturele achtergronden van taal. In de 3e graad analyseer je andere taalstructuren en bestudeer je taalfenomenen. Je verdiept je in de Nederlandse en internationale literatuur, leert de culturele diversiteit van taal waarderen en gaat creatiever om met het Nederlands en moderne vreemde talen.

In de 3de graad krijg je een specifieke vorming rond onderzoekscompetenties. Onderzoekscompetenties zijn in de eerste plaats vaardigheden en technieken die je nodig hebt om een onderzoek uit te voeren. Ze verschaffen je inzicht in een aantal theoretische aspecten met betrekking tot onderzoek voeren.
Verder krijg je nog 1 uur seminarie waarin je je talenten verder kan uitbouwen.

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Je hebt belangstelling voor economie en het bedrijfsleven. Je blijft graag op de hoogte van de

actualiteit. Je bent ondernemend en houdt van organiseren.

Je kan goed met mensen samenwerken. Je kan helder, logisch en kritisch denken.

Je wilt informatie leren structureren en verwerken.

Je bent bereid om te lezen, te spreken in, te schrijven en te luisteren naar andere talen.

Je bent communicatief ingesteld.

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

De studierichting Economie geeft een uitstekende voorbereiding op een hele waaier opleidingen in het hoger onderwijs.

Studierichtingen uit het hoger onderwijs die de leerlingen uit de richting Economie in het verleden met succes hebben afgewerkt zijn o.a.: handelsingenieur, toegepaste en zuivere economische wetenschappen, handelswetenschappen, bedrijfsmanagement.

Lessentabel 2de graad Economische Wetenschappen

BASISVORMING 3/4ECWET
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 3
Frans 3
Toegepaste informatica 1
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Artistieke expressie 1
SPECIFIEK GEDEELTE  
Economie 2
Bedrijfswetenschappen 2
Informaticawetenschappen 1
Duits 1
VRIJE RUIMTE 2
Totaal 32

STEM en computationeel denken worden geïntegreerd in de vakken wiskunde, aardrijkskunde,   biologie, chemie en fysica.

 

Het vak burgerschap wordt geïntegreerd gegeven in geschiedenis en de taalvakken.

 

Lessentabel 3de graad Economie - moderne talen

BASISVORMING 5/6ECMT
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 4
Frans 4
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Economie 1
Artistieke expressie 1
SPECIFIEK GEDEELTE  
Economie 2
Bedrijfswetenschappen 1
Duits 2
VRIJE RUIMTE 1
Totaal 32

 

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2024 - GO! Campus Genk