LATIJN (3+4)

OPLEIDINGSINFORMATIE

Hoe gaan we als school te werk?

Wij stellen als school de vereiste onderwijsvernieuwingen voorop d.w.z. dat ons allereerste en grootste doel is alle leerlingen te bereiken m.a.w. leren voor iedereen mogelijk te maken.

Door gebruik te maken van nieuwe methodes en leervormen proberen we de betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leerproces te verhogen waarbij de leerkrachten een grote rol spelen in de doelgerichte begeleiding hiervan. De leerkracht geeft kwaliteitsvolle feedback over de vooruitgang van de leerling. Zij worden door deze werkwijze sneller geactiveerd en ervaren leerwinst. Dit werkt (intrinsiek) motiverend en zorgt voor een hogere betrokkenheid, een verhoogd succesgevoel en grotere slaagkansen.

Dit alles kan natuurlijk enkel in een krachtige leeromgeving. Daarom zetten wij in op co-teaching. Dit betekent dat er steeds 2 leerkrachten op hetzelfde moment aanwezig zijn in de klas. Iedere leerling kan kiezen welke leraar hem/ haar mag coachen. Hij of zij speelt een belangrijke rol in deze doelgerichte begeleiding.                                                                                                                                                                 

Het doel van de coach is tweeledig. Aan de éne kant fungeert deze als leerbegeleider en aan de andere kant als vertrouwenspersoon in de brede eerstelijnszorg waarin ook het socio-emotionele een belangrijke plaats krijgt.

 

Wat is de inhoud van deze studierichting?

In de lessen Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid.  De opgedane kennis uit de 1ste graad wordt verder uitgebreid.  Hert deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten.  Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en word je taalgevoel aangescherpt.

Je doet echter veel meer dan alleen maar een taal leren, je maakt ook kennis met een rijke cultuur. Dankzij de taalstudie verwerf je inzichten in abstracte taalstructuren, je leert op een probleemoplossende manier met taal omgaan en je verscherpt je eigen taalvaardigheid. Hiermee wordt je analytisch en synthetiserend vermogen ontwikkeld. Dit helpt je niet alleen bij de studie van moderne vreemde talen, maar ook van het Nederlands.

Bij de analyse van de antieke cultuur en identiteit zal je steeds de confrontatie aangaan met de actuele tijd. Deze studie draagt bij tot het historisch bewustzijn: het besef dat mensen in de oudheid zich dezelfde vragen stelden als wij, maar dat de antwoorden soms anders waren.

Je kan binnen deze richting kiezen voor Latijn-Wiskunde of Latijn-Moderne Talen of Latijn - wetenschappen.

In alle doorstromingsstudierichtingen is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Je krijgt in de 2de graad ASO 5 lestijden wiskunde.

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Kandidaten zijn ruim geïnteresseerd in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving.

Kandidaten willen de literatuur in het Latijn van de klassieke Oudheid tot nu ontdekken.

Kandidaten genieten ervan om op en gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan.

Kandidaten ervaren het als een uitdaging om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.

 

Welke mogelijkheden zijn er daarna?

De uitwegen na deze studierichting zijn ruim. De vervolgopleidingen situeren zich in het hoger onderwijs.

Volgende opleidingen treden hierbij op de voorgrond: psychologie en pedagogische

wetenschappen, onderwijs, sociaal-agogisch werk, rechten, handelswetenschappen en bedrijfskunde, taal- en letterkunde, archeologie en kunstwetenschappen, geschiedenis, …

Lessentabel  2de graad Latijn

BASISVORMING 3/4LAT
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 3
Frans 3
Toegepaste informatica 1
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Artistieke expressie 1
SPECIFIEK GEDEELTE  
Latijn 4
Duits 1
Wetenschappen 1
VRIJE RUIMTE 2
Totaal 32

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2024 - GO! Campus Genk