HUMANE WETENSCHAPPEN

OPLEIDINGSINFORMATIE

Hoe gaan we als school te werk?

Wij stellen als school de vereiste onderwijsvernieuwingen voorop d.w.z. dat ons allereerste en grootste doel is alle leerlingen te bereiken m.a.w. leren voor iedereen mogelijk te maken.

Door gebruik te maken van nieuwe methodes en leervormen proberen we de betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leerproces te verhogen waarbij de leerkrachten een grote rol spelen in de doelgerichte begeleiding hiervan. De leerkracht geeft kwaliteitsvolle feedback over de vooruitgang van de leerling. Zij worden door deze werkwijze sneller geactiveerd en ervaren leerwinst. Dit werkt (intrinsiek) motiverend en zorgt voor een hogere betrokkenheid, een verhoogd succesgevoel en grotere slaagkansen.

Dit alles kan natuurlijk enkel in een krachtige leeromgeving. Daarom zetten wij in op co-teaching. Dit betekent dat er steeds 2 leerkrachten op hetzelfde moment aanwezig zijn in de klas. Iedere leerling kan kiezen welke leraar hem/ haar mag coachen. Hij of zij speelt een belangrijke rol in deze doelgerichte begeleiding.                                                   

Het doel van de coach is tweeledig. Aan de éne kant fungeert deze als leerbegeleider en aan de andere kant als vertrouwenspersoon in de brede eerstelijnszorg waarin ook het socio-emotionele een belangrijke plaats krijgt.

 

Wat is de inhoud van de studierichting?

In de studierichting Humane Wetenschappen krijg je dezelfde degelijke basisvorming als in de andere doorstroomrichtingen.

In het specifieke gedeelte vinden we vier verschillende wetenschapsdomeinen terug waar mens en samenleving centraal staan: filosofie, kunst en cultuur, gedragswetenschappen en sociale wetenschappen.

Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch referentiekader.

In alle doorstromingsstudierichtingen is de studie van moderne talen belangrijk.  De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Je krijgt in de 2de graad 4 lestijden wiskunde.

 

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Kandidaten zijn nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte.

Kandidaten zijn geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen.

Kandidaten zijn geboeid door de actualiteit.

Kandidaten willen nadenken over essentiële levensvragen.

Kandidaten gaan kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen.

 

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

De uitwegen na deze studierichting zijn ruim. Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is niet evident.

De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in het hoger professioneel onderwijs (professionele bachelor).

Volgende opleidingen treden hierbij op de voorgrond: onderwijs, sociaal-agogisch werk, audiovisuele en beeldende kunst, toerisme, gezondheidszorg, ...

Lessentabel 2de graad Humane Wetenschappen

VAKKEN

3-4

HUWE

BASISVORMING

Levensbeschouwelijk vak

2

Lichamelijke opvoeding

2

Engels

3

Frans

3

Nederlands

4

Geschiedenis

2

Remediëring/verdieping

1

Leerlingenparlement

1

Programmeren

1

Natuurwetenschappen

2

Aardrijkskunde

1

Wiskunde

4

SPECIFIEKE VORMING

Filosofie

1

Gedragswetenschappen

3

Cultuurwetenschappen

1

Kunstbeschouwing

1

TOTAAL

32

STEM en computationeel denken worden geïntegreerd in de vakken wiskunde, aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica.

Het vak burgerschap wordt geïntegreerd gegeven in geschiedenis en de taalvakken.

Lessentabel 5de jaar Humane wetenschappen

wordt nog toegevoegd.

Lessentabel 6de jaar Humane wetenschappen

BASISVORMING

6HU

Levensbeschouwing

2u

Aardrijkskunde

1u

Engels

2u

Frans

3u

Geschiedenis

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Natuurwetenschappen

2u

Nederlands

4u

Wiskunde

3u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

Cultuurwetenschappen

4u

Gedragswetenschappen

3u

Seminarie wiskunde of talen

 

Seminarie

2u

Totaal aantal lesuren

30u

 

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2024 - GO! Campus Genk