HUMANE WETENSCHAPPEN

OPLEIDINGSINFORMATIE

Hoe gaan we als school te werk?

Wij stellen als school de vereiste onderwijsvernieuwingen voorop d.w.z. dat ons allereerste en grootste doel is alle leerlingen te bereiken m.a.w. leren voor iedereen mogelijk te maken.

Door gebruik te maken van nieuwe methodes en leervormen proberen we de betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leerproces te verhogen waarbij de leerkrachten een grote rol spelen in de doelgerichte begeleiding hiervan. De leerkracht geeft kwaliteitsvolle feedback over de vooruitgang van de leerling. Zij worden door deze werkwijze sneller geactiveerd en ervaren leerwinst. Dit werkt (intrinsiek) motiverend en zorgt voor een hogere betrokkenheid, een verhoogd succesgevoel en grotere slaagkansen.

Dit alles kan natuurlijk enkel in een krachtige leeromgeving. Daarom zetten wij in op co-teaching. Dit betekent dat er steeds 2 leerkrachten op hetzelfde moment aanwezig zijn in de klas. Iedere leerling kan kiezen welke leraar hem/ haar mag coachen. Hij of zij speelt een belangrijke rol in deze doelgerichte begeleiding.                                                   

Het doel van de coach is tweeledig. Aan de éne kant fungeert deze als leerbegeleider en aan de andere kant als vertrouwenspersoon in de brede eerstelijnszorg waarin ook het socio-emotionele een belangrijke plaats krijgt.

 

Wat is de inhoud van de studierichting?

In de studierichting Humane Wetenschappen krijg je dezelfde degelijke basisvorming als in de andere doorstroomrichtingen.

In het specifieke gedeelte vinden we vier verschillende wetenschapsdomeinen terug waar mens en samenleving centraal staan: filosofie, kunst en cultuur, gedragswetenschappen en sociale wetenschappen.

Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch referentiekader.

In alle doorstromingsstudierichtingen is de studie van moderne talen belangrijk.  De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Je krijgt in de 2de graad 4 lestijden wiskunde.

 

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Alle leerlingen uit het 2de leerjaar van de 1e graad A kunnen instromen.

Als je kiest voor de studierichting Humane wetenschappen ben je nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte. Je wilt nadenken over essentiële levensvragen. Je bent geboeid door de actualiteit en verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement. Je gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen. Je bent nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur.

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

Na deze studierichting kan je doorstromen naar de 3de graad Humane Wetenschappen.

Dankzij de brede algemene vorming word je voorbereid op een academische of professionele bacheloropleiding in uiteenlopende domeinen. Leerlingen uit de richting Humane wetenschappen kiezen bij het verder studeren meestal voor een opleiding waar mens en samenleving centraal staan, maar in principe kan je nog alle kanten uit. Enkel verder studeren in een zuiver wiskundig-wetenschappelijke richting is niet evident.

Lessentabel 2de graad Humane Wetenschappen

VAKKEN

3-4

BASISVORMING

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Wiskunde

4

Aardrijkskunde

1

Biologie

1

Chemie

1

Fysica

1

Nederlands

4

Engels

3

Frans

3

Geschiedenis

2

Cultureel bewustzijn en expressie

1

Leerlingenparlement

1

Remediëring / verdieping / verbreding

1

SPECIFIEKE VORMING

Gedrags– en sociale wetenschappen / filosofie / kunstbeschouwing

5

TOTAAL

32

 

STEM en computationeel denken worden geïntegreerd in de vakken wiskunde, aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica.

Het vak burgerschap wordt geïntegreerd gegeven in geschiedenis en de taalvakken.

Lessentabel  3de graad Humane wetenschappen

BASISVORMING

5HU

6HU

Levensbeschouwing

2u

2u

Aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

3u

3u

Geschiedenis

2u

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Natuurwetenschappen

2u

2u

Nederlands

4u

4u

Wiskunde

3u

3u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

 

Cultuurwetenschappen

3u

4u

Gedragswetenschappen

4u

3u

Seminarie wiskunde of talen

2u

 

Seminarie

 

2u

Totaal aantal lesuren

30u

30u

 

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2023 - GO! Campus Genk