WETENSCHAPPEN 3DE GRAAD

OPLEIDINGSINFORMATIE

Wat is de inhoud van deze studierichting?

De studierichting Wetenschappen Wiskunde legt, binnen het geheel van de algemene vorming, de klemtoon op de natuurwetenschappelijke en de abstract-analytische component.

 

In het natuurwetenschappelijke gedeelte leer je onder andere begrippen en concepten uit het natuurwetenschappelijke instrumentarium ordenen en interpreteren, maak je kennis met de natuurwetenschappelijke methode via proeven en experimenten en verwerf je een onderzoek attitude gebaseerd op nauwkeurigheid en kritisch omgaan met gegevens. Je bestudeert wat de wetenschap kan betekenen vanuit een sociaal, historisch en ethisch perspectief.

In het abstract-analytische gedeelte pak je problemen aan vanuit een wiskundige hoek. Je past wiskundige technieken toe en leert met abstracte en analytische begrippen je oplossing te beargumenteren.

 

In de richting Wetenschappen Moderne talen neemt de studie van de wetenschappen een belangrijke plaats in. Het omvat vakken als wiskunde, biologie, chemie en fysica en aardrijkskunde.

Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking hiervan volgens de wetenschappelijke methode.  Dit verzamelen gebeurt onder diverse vormen : experimentele waarneming in het schoollabo,  audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

 

Het onderdeel moderne talen is eveneens sterk aanwezig.  De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.  Accenten liggen op het ontwikkelen van : communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen ( Frans, Engels en Duits ), competentie op vlak van taalbeschouwing ( analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …), interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren ).

 

In de 3de graad krijg je een specifieke vorming rond onderzoekscompetenties. Onderzoekscompetenties zijn in de eerste plaats vaardigheden en technieken die je nodig hebt om een onderzoek uit te voeren. Ze verschaffen je inzicht in een aantal theoretische aspecten met betrekking tot onderzoek voeren.

 

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Deze afdeling richt zich vooral tot leerlingen afkomstig uit de 2e graad doorstroming met

  • voldoende chemie, fysica en wiskunde in het programma.
  • belangstelling voor wetenschappen en moderne talen.

 

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

In de brede algemene vorming van alle doorstromingsstudierichtingen word je voorbereid op een academische of professionele bachelor opleiding in uiteenlopende domeinen. De combinatie van deze vakdomeinen staat borg voor zeer ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, waar er eigenlijk geen keuzebeperkingen zijn.

 

Lessentabel  3de graad Wetenschappen Wiskunde

BASISVORMING

6WEWI

Levensbeschouwing

2u

Aardrijkskunde

1u

Engels

2u

Frans

3u

Geschiedenis

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Natuurwetenschappen

2u

Nederlands

4u

Wiskunde

3u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

Wiskunde

4u

Aardrijkskunde

1u

Chemie

1u

Fysica

1u

Seminarie

2u

Totaal aantal lesuren

31u

 

Lessentabel  3de graad Wetenschappen Moderne talen

BASISVORMING

5WEMT

Levensbeschouwing

2u

Aardrijkskunde

1u

Engels

2u

Frans

3u

Geschiedenis

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Fysica

1u

Biologie

1u

Chemie

1u

Nederlands

4u

Wiskunde

5u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

Aardrijkskunde

1u

Chemie

1u

Fysica

1u

Engels

1u

Frans

1u

Duits

2u

Totaal aantal lesuren

31u

 

WAAR

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2020 - GO! Campus Genk