HUMANE WETENSCHAPPEN

OPLEIDINGSINFORMATIE

Wat is de inhoud van deze studierichting?

In de studierichting Humane Wetenschappen krijg je dezelfde degelijke basisvorming als in de andere doorstromingsrichtingen. De vakken cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen vormen het specifieke onderdeel van deze afdeling.

In het vak cultuurwetenschappen gaat de aandacht naar cultuurfenomenen als uiting van mens en samenleving. De leerlingen maken kennis met onder meer economie, ethiek, filosofie, kunst, media en recht en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen. Door aandachtig te observeren en kritisch te reflecteren ontwikkel je een eigen visie op de samenhang tussen cultuurverschijnselen en samenleving.

In de lessen gedragswetenschappen leer je hoe het individu, groepen en samenleving functioneren en elkaar beïnvloeden. Je maakt kennis met interpretatiekaders en verklaringsmodellen uit verschillende wetenschappelijke disciplines bij de studie van mens en samenleving: antropologie, pedagogiek, psychologie en sociologie.

In alle doorstromingsstudierichtingen is de studie van moderne talen belangrijk.  De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Je krijgt in de 2de graad ook minimaal 4 lestijden wiskunde.

In de 2de graad Humane Wetenschappen maak je tevens de keuze tussen 2 uren seminarie of 2 uren STEM.   Tijdens de 2 uren seminarie ga je zelfstandig aan de slag rond een project. Je leert onder begeleiding een project in stappen op te delen en planmatig tot een goed einde te brengen. 

Ga je voor 2 uren STEM, dan kies je voor 2 uren verdeeld over wiskunde, fysica/chemie.

 

In de 3de graad leer je de psychologische, sociologische en culturele werkelijkheid herkennen en exploreren. Je leert je eigen ervaringswereld in een breder perspectief te plaatsen en verbanden te leggen vanuit een ruimer referentiekader. Aan de hand van maatschappelijke thema’s leer je een objectiveerbaar en wetenschappelijk onderbouwd standpunt in te nemen en dit ook te verdedigen. Dit alles gebeurt in de vakken cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen.

In de derde graad krijg je een specifieke vorming rond onderzoekscompetenties. Onderzoekscompetenties zijn in de eerste plaats vaardigheden en technieken die je nodig hebt om een onderzoek uit te voeren. Ze verschaffen je inzicht in een aantal theoretische aspecten met betrekking tot onderzoek voeren. Deze onderzoekcompetenties komen aan bod in de lessen gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen. In het vijfde jaar maak je een eindwerk voor het vak gedragswetenschappen en in het zesde jaar voor het vak cultuurwetenschappen.
Tijdens de 2 uren seminarie kan je je talenten verder uitbouwen.

 

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Als je kiest voor de studierichting Humane wetenschappen heb je meestal belangstelling voor studiegebieden met een sterk psychologische en sociaal-culturele inslag.

Alle leerlingen uit het 2de leerjaar van de 1e graad A kunnen instromen. Leerlingen die de keuze maken voor de studierichting Humane Wetenschappen hebben belangstelling voor de mens en de samenleving in het algemeen.

 

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

Dankzij de brede algemene vorming word je voorbereid op een academische of professionele bacheloropleiding in uiteenlopende domeinen. Leerlingen uit de richting Humane wetenschappen kiezen bij het verder studeren meestal voor een opleiding waar mens en samenleving centraal staan, maar in principe kan je nog alle kanten uit. Enkel verder studeren in een zuiver wiskundig-wetenschappelijke richting is niet evident.

 

Lessentabel  2de graad Humane wetenschappen

BASISVORMING

3HU

4HU

Levensbeschouwing

2u

2u

Aardrijkskunde

1u

1u

Biologie

1u

1u

Chemie

1u

1u

Engels

3u

3u

Frans

3u

3u

Fysica

1u

1u

Geschiedenis

2u

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

4u

4u

Wiskunde

4u

4u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

 

Cultuurwetenschappen

2u

2u

Gedragswetenschappen

2u

2u

Keuze: Seminarie talen of Seminarie wiskunde-wetensch.

2u

2u

Totaal aantal lesuren

30u

30u

Het vak burgerschap wordt geïntegreerd gegeven in de andere vakken.

 

Lessentabel  3de graad Humane wetenschappen

BASISVORMING

5HU

6HU

Levensbeschouwing

2u

2u

Aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

3u

3u

Geschiedenis

2u

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Natuurwetenschappen

2u

2u

Nederlands

4u

4u

Wiskunde

3u

3u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

 

Cultuurwetenschappen

3u

4u

Gedragswetenschappen

4u

3u

Seminarie wiskunde of talen

2u

 

Seminarie

 

2u

Totaal aantal lesuren

30u

30u

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2021 - GO! Campus Genk