ECONOMIE

OPLEIDINGSINFORMATIE

Hoe gaan we als school te werk?

Wij stellen als school de vereiste onderwijsvernieuwingen voorop d.w.z. dat ons allereerste en grootste doel is alle leerlingen te bereiken m.a.w. leren voor iedereen mogelijk te maken.

Door gebruik te maken van nieuwe methodes en leervormen proberen we de betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leerproces te verhogen waarbij de leerkrachten een grote rol spelen in de doelgerichte begeleiding hiervan. De leerkracht geeft kwaliteitsvolle feedback over de vooruitgang van de leerling. Zij worden door deze werkwijze sneller geactiveerd en ervaren leerwinst. Dit werkt (intrinsiek) motiverend en zorgt voor een hogere betrokkenheid, een verhoogd succesgevoel en grotere slaagkansen.

Dit alles kan natuurlijk enkel in een krachtige leeromgeving. Daarom zetten wij in op co-teaching. Dit betekent dat er steeds 2 leerkrachten op hetzelfde moment aanwezig zijn in de klas. Iedere leerling kan kiezen welke leraar hem/ haar mag coachen. Hij of zij speelt een belangrijke rol in deze doelgerichte begeleiding.                                                                                                                                  

Het doel van de coach is tweeledig. Aan de éne kant fungeert deze als leerbegeleider en aan de andere kant als vertrouwenspersoon in de brede eerstelijnszorg waarin ook het socio-emotionele een belangrijke plaats krijgt.

 

Wat is de inhoud van deze studierichting?

In de richting ‘Economie’  krijg je dezelfde degelijke basisvorming als in de andere ASO-richtingen. 

In het specifiek gedeelte komen elementen van economische wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod. Dit wordt aangevuld met wiskunde

Je kan binnen deze richting kiezen voor Economie-Wiskunde of Economie-Moderne Talen.

 

In alle doorstromingsstudierichtingen is de studie van moderne talen belangrijk.  De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Je krijgt in de 2de graad ASO 5 lestijden wiskunde.

 

In de 3de graad Economie-Moderne Talen  ligt de nadruk ook op het taalkundige. Je krijgt Frans, Engels, Duits  en Nederlands. Je verwerft een rijke en genuanceerde woordenschatkennis, oefent je communicatieve vaardigheden en wordt gevoeliger voor literatuur en de interculturele achtergronden van taal. In de 3e graad analyseer je andere taalstructuren en bestudeer je taalfenomenen. Je verdiept je in de Nederlandse en internationale literatuur, leert de culturele diversiteit van taal waarderen en gaat creatiever om met het Nederlands en moderne vreemde talen.

 

In de 3de graad krijg je een specifieke vorming rond onderzoekscompetenties. Onderzoekscompetenties zijn in de eerste plaats vaardigheden en technieken die je nodig hebt om een onderzoek uit te voeren. Ze verschaffen je inzicht in een aantal theoretische aspecten met betrekking tot onderzoek voeren.
Verder krijg je nog 1 uur seminarie waarin je je talenten verder kan uitbouwen.

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Economische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde.

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

Alle doorstromingsstudierichtingen bereiden voor op verder studeren in het hoger onderwijs waar er eigenlijk geen keuzebeperkingen zijn. Leerlingen uit een economische richting kiezen bij het verder studeren meestal voor studies met een nadrukkelijk economisch aspect, maar in principe kunnen ze dus nog alle kanten uit.

Lessentabel 3de jaar ASO :  Economische Wetenschappen

BASISVORMING

 3EW

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

 

 

Wiskunde

5

Aardrijkskunde

1

Biologie

1

Chemie

1

Fysica

1

 

 

Nederlands

4

Engels

3

Frans

3

Geschiedenis

2

 

 

Cultureel bewustzijn en expressie

1

 

 

Remediëring/verdieping/verbreding

2

SPECIFIEK GEDEELTE

 

Economie

4

Totaal aantal lesuren

32

STEM en computationeel denken worden geïntegreerd in de vakken wiskunde, aardrijkskunde,   biologie, chemie en fysica.

Het vak burgerschap wordt geïntegreerd gegeven in geschiedenis en de taalvakken.

 

Lessentabel 4de jaar Economie

BASISVORMING

4EC

Levensbeschouwing

2u

Aardrijkskunde

1u

Biologie

1u

Chemie

1u

Engels

3u

Frans

3u

Fysica

1u

Geschiedenis

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Nederlands

4u

Wiskunde

4u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

Economie

4u

Keuze: Seminarie talen of Seminarie wiskunde- wetensch.

2u

Totaal aantal lesuren

30u

Het vak burgerschap wordt geïntegreerd gegeven in de andere vakken.

 

Lessentabel  3de graad Economie Moderne Talen

BASISVORMING

5ECM

6ECM

Levensbeschouwing

2u

2u

Aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

3u

3u

Geschiedenis

2u

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Natuurwetenschappen

2u

2u

Nederlands

4u

4u

Wiskunde

3u

3u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

 

Duits

2u

2u

Economie

6u

6u

Engels

1u

1u

Frans

1u

1u

Seminarie

1u

1u

Totaal aantal lesuren

32u

32u

 

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2021 - GO! Campus Genk