ECONOMIE

OPLEIDINGSINFORMATIE

Wat is de inhoud van deze studierichting?

Economie is de studie van de ‘huishouding’.  Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid.

De verschillende huishoudingen van verschillende landen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de economische kringloop. Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrengen van goederen).

Je kan binnen deze richting kiezen voor Economie-Wiskunde of Economie-Moderne Talen.

In alle doorstromingsstudierichtingen is de studie van moderne talen belangrijk.  De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Je krijgt in de 2de graad ook minimaal 4 lestijden wiskunde.

In de 2de graad maak je tevens de keuze tussen 2 uren seminarie of 2 uren STEM.

In de richting Economie-Moderne Talen ga je tijdens deze uren seminarie zelfstandig aan de slag rond een project. Je leert onder begeleiding een project in stappen, op te delen en planmatig tot een goed einde te brengen. In de richting Economie-Wiskunde komt STEM aan bod.  Dit zijn 2 uren verdeeld over wiskunde, fysica/chemie.

 

In de 3de graad Economie-Moderne Talen  ligt de nadruk ook op het taalkundige. Je krijgt Frans, Engels, Duits  en Nederlands. Je verwerft een rijke en genuanceerde woordenschatkennis, oefent je communicatieve vaardigheden en wordt gevoeliger voor literatuur en de interculturele achtergronden van taal. In de 3e graad analyseer je andere taalstructuren en bestudeer je taalfenomenen. Je verdiept je in de Nederlandse en internationale literatuur, leert de culturele diversiteit van taal waarderen en gaat creatiever om met het Nederlands en moderne vreemde talen.

In de 3de graad krijg je een specifieke vorming rond onderzoekscompetenties. Onderzoekscompetenties zijn in de eerste plaats vaardigheden en technieken die je nodig hebt om een onderzoek uit te voeren. Ze verschaffen je inzicht in een aantal theoretische aspecten met betrekking tot onderzoek voeren.
Verder krijg je nog 1 uur seminarie waarin je je talenten verder kan uitbouwen.

 

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Deze studierichting is bedoeld voor leerlingen met belangstelling voor economie. Als voorbereiding op de 2e en 3e graad economie krijgen leerlingen in de 1e graad het vak SEI (Sociaal - Economische Initiatie). Ook leerlingen die in de 1e graad geen SEI hebben gevolgd, kunnen doorstromen naar de 2e graad, omdat we daar starten met de basis van handelseconomie en boekhouden.

 

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

Alle doorstromingsstudierichtingen bereiden voor op verder studeren in het hoger onderwijs waar er eigenlijk geen keuzebeperkingen zijn. Leerlingen uit een economische richting kiezen bij het verder studeren meestal voor studies met een nadrukkelijk economisch aspect, maar in principe kunnen ze dus nog alle kanten uit.

 

Lessentabel  2de graad Economie

BASISVORMING

3EC

4EC

Levensbeschouwing

2u

2u

Aardrijkskunde

1u

1u

Biologie

1u

1u

Chemie

1u

1u

Engels

3u

3u

Frans

3u

3u

Fysica

1u

1u

Geschiedenis

2u

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

4u

4u

Wiskunde

4u

4u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

 

Economie

4u

4u

Keuze: Seminarie talen of Seminarie wiskunde- wetensch.

2u

2u

Totaal aantal lesuren

30u

30u

Het vak burgerschap wordt geïntegreerd gegeven in de andere vakken.

 

Lessentabel  3de graad Economie Moderne Talen

BASISVORMING

5ECM

6ECM

Levensbeschouwing

2u

2u

Aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

3u

3u

Geschiedenis

2u

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Natuurwetenschappen

2u

2u

Nederlands

4u

4u

Wiskunde

3u

3u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

 

Duits

2u

2u

Economie

6u

6u

Engels

1u

1u

Frans

1u

1u

Seminarie

1u

1u

Totaal aantal lesuren

32u

32u

 

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2021 - GO! Campus Genk