LATIJN

OPLEIDINGSINFORMATIE

Wat is de inhoud van deze studierichting?

In de lessen Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid.  De opgedane kennis uit de 1ste graad wordt verder uitgebreid. Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en word je taalgevoel aangescherpt.

Je doet echter veel meer dan alleen maar een taal leren, je maakt ook kennis met een rijke cultuur. Dankzij de taalstudie verwerf je inzichten in abstracte taalstructuren, je leert op een probleemoplossende manier met taal omgaan en je verscherpt je eigen taalvaardigheid. Hiermee wordt je analytisch en synthetiserend vermogen ontwikkeld. Dit helpt je niet alleen bij de studie van moderne vreemde talen, maar ook van het Nederlands.

Bij de analyse van de antieke cultuur en identiteit zal je steeds de confrontatie aangaan met de actuele tijd. Deze studie draagt bij tot het historisch bewustzijn: het besef dat mensen in de oudheid zich dezelfde vragen stelden als wij, maar dat de antwoorden soms anders waren.

In alle doorstromingsstudierichtingen is de studie van moderne talen belangrijk.  De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Je krijgt in de 2de graad ook minimaal 4 lestijden wiskunde.

In de 2de graad Latijn maak je tevens de keuze tussen 2 uren seminarie of 2 uren STEM.

In de richting Latijn-Moderne Talen ga je tijdens deze uren seminarie zelfstandig aan de slag rond een project. Je leert onder begeleiding een project in stappen, op te delen en planmatig tot een goed einde te brengen. In de richting Latijn-Wiskunde komt STEM aan bod.  Dit zijn 2 uren verdeeld over wiskunde, fysica/chemie.

 

In de 3de graad Latijn-Moderne Talen ligt de nadruk meer op het taalkundige. Je krijgt naast Frans, Engels en Nederlandst ook Duits. Je verwerft een rijke en genuanceerde woordenschatkennis, oefent je communicatieve vaardigheden en wordt gevoeliger voor literatuur en de interculturele achtergronden van taal. In de 3e graad analyseer je andere taalstructuren en bestudeer je taalfenomenen. Je verdiept je in de Nederlandse en internationale literatuur, leert de culturele diversiteit van taal waarderen en gaat creatiever om met het Nederlands en moderne vreemde talen.

 

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Leerlingen die voor Latijn kiezen zijn geboeid door de antieke cultuur en zijn bereid die grondig te leren kennen door middel van tekststudie. Deze studierichting kan gekozen worden door alle leerlingen die in hun voorgaande jaar Latijn hebben gevolgd en hiervoor geslaagd waren.

 

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

De specifieke lectuur- en werkmethodes die tijdens de lessen Latijn worden gebruikt leren je probleemoplossend en onderzoekend te werk te gaan. Je analytische, synthetiserende en structurerende vaardigheden worden aangescherpt en daardoor ben je met deze studie goed voorbereid op alle mogelijke vervolgopleidingen in het hoger onderwijs.

Lessentabel  2de graad Latijn

BASISVORMING

3 + 4LA

Levensbeschouwing

2u

Aardrijkskunde

1u

Biologie

1u

Chemie

1u

Engels

3u

Frans

3u

Fysica

1u

Geschiedenis

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Nederlands

4u

Wiskunde

4u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

Latijn

4u

Keuze: Seminarie talen of Seminarie wiskunde- wetenschappen

2u

Totaal aantal lesuren

30u

Het vak burgerschap wordt geïntegreerd gegeven in de andere vakken.

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2021 - GO! Campus Genk