ZORG EN WELZIJN - VERZORGING MET SPECIALISATIEJAAR KINDERZORG OF THUIS- EN BEJAARDENZORG

OPLEIDINGSINFORMATIE

Wat is de inhoud van deze studierichting?

De studierichting zorg en welzijn is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.
Leerlingen leren daarom basiscompetenties die belangrijk zijn bij het omgaan met / zorgen voor kinderen en volwassenen.
Zorg en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. De
basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze arbeidsmarktgerichte finaliteit.

In de derde graad train je je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere verzorgenden. Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer. Je leert zelf kindervoeding klaarmaken en maaltijden die tegelijkertijd gezond én lekker zijn. Je leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen (voeding, voldoende (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, (comfortabele) kledij, aangepaste woning, aandacht en begrip…).Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie als verzorgende in een kinderdagverblijf, in een kleuterschool, in een woon- en zorgcentrum, bij een onthaalmoeder, in een MPI,..

Tijdens het specialisatiejaar Kinderzorg werk je met kinderen van 0 tot 12 jaar. De kennis en de handigheid die je reeds hebt verworven, worden verder uitgediept en toegepast. Levensechte situaties worden ontleed en besproken, op een theoretische maar ook op een praktische manier. Je leert werken met specifieke doelgroepen en in meer complexe zorgsituaties. Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met pasgeborenen, peuters, kinderen die (bijzondere) aandacht of verzorging nodig hebben (vb. gehandicapte kinderen). Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van baby, peuter en kind. Je leert organisaties kennen binnen welzijns- en gezondheidszorg. Je specialisatie is ruimer dan alleen het verzorgen van gezonde en zieke kinderen; je leert ze ook opvangen, animeren en mee opvoeden. Tijdens je vele praktijkervaringen in en buiten de school proef je van verschillende vormen van kinderopvang: onthaalmoeder, buitenschoolse kinderopvang, 1ste kleuterklas….

Al doende leer je methodisch werken, aandacht hebben voor het welbevinden van elk kind en zijn omgeving, omgaan met diversiteit, samenwerken met ouders en met collega’s maar evengoed leer je zelfstandig instaan voor de totaalzorg, ook in complexere situaties.

In de specialisatieopleiding Thuis- en bejaardenzorg specialiseer jij je verder in het werken met gezinnen en bejaarden. Later wil je immers in de thuiszorg, de ouderenzorg of de ziekenhuissector aan de slag. Hetgeen je reeds geleerd hebt wordt verder uitgediept, toegespitst op een bepaalde doelgroep, op specifieke situaties en gericht op het zelfstandiger functioneren. Je doet veel praktijkervaring op binnen en buiten de school. Zo kan je stage lopen in de (semi-) residentiële volwassenenzorg, in de gezinszorg en bij een bijzondere doelgroep.
Naast praktijkervaring verwerf je de nodige vakkennis en spijker je je algemene kennis bij.
Je leert werken in verschillende complexere zorgsituaties; eerst onder begeleiding, later zelfstandig. Je leert de behoeften en de noden van de doelgroep kennen. Zo zijn de hygiënische zorgen bv. het typische kenmerk van de basiszorg binnen de thuis- en de ouderenzorg. Je leert én methodisch én kwaliteitsvol én zorgzaam werken met en voor mensen. Je leert functioneren als lid van een verpleegkundige equipe, werken binnen een zorgplan en omgaan met diversiteit. Je leert observeren, rapporteren, een gepaste woon- en leefsituatie creëren en zorgen voor het welzijn van de bejaarde en/of het gezin.

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Deze studierichting richt zich tot leerlingen die graag omgaan met kinderen en bejaarden, jongeren met een groot empathisch vermogen die zich goed kunnen inleven in andermans situatie.


Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

De studierichting Verzorging heeft een doorstroming naar het 7de specialisatiejaar Kinderzorg. Nadien kunnen de leerlingen eventueel doorstromen naar Se-n-Se opleidingen, de 4de graad Verpleegkunde, het Hoger Onderwijs of gespecialiseerde opleidingen volgen.

Op de arbeidsmarkt kan men starten in een kinderdagverblijf, als kinderverzorg(st)er in een kleuterschool, als bejaardenhelp(st)er, als onthaalmoeder, ...

Lessentabel 2de graad Zorg en welzijn

BASISVORMING

3-4ZW

Levensbeschouwing

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Engels

2u

Frans

1u

Nederlands

1u

Ruimtelijk bewustzijn

1u

Wiskunde natuurwetenschappen

1u

Project algemene vakken (gezondheid, burgerschap, historisch bewustzijn, economische en financiële competenties, cultureel bewustzijn, Nederlands)

4u

SPECIFIEK GEDEELTE:

Huishoudkunde / Opvoedkunde / Gezinstechnieken

 

Generieke competenties

2u - 1u

Gezondheid, zorg en welzijn

1u - 2u

Indirecte zorg en voeding

9u

(ped)agogisch handelen

6u

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

 

 

2u

Totaal aantal lesuren

34u

Lessentabel  3de graad Verzorging

BASISVORMING

5VZ

6VZ

Levensbeschouwing

2u

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Engels

2u

2u

Project algemene vakken

4u

4u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

 

Expressie

2u

2u

Opvoedkunde

4u

4u

TV Huishoudkunde

2u

2u

PV Huishoudkunde

2u

2u

TV Verzorging

4u

4u

PV Verzorging

2u

2u

Stage huishoudkunde

2u

2u

Stage verzorging

6u

6u

Stage opvoedkunde

2u

1u

Totaal aantal lesuren

34u

34u

 

Lessentabel  7de jaar Kinderzorg

BASISVORMING

7KZ

Levensbeschouwing

2u

Engels

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Project algemene vakken

6u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

TV Huishoudkunde

1u

TV Opvoedkunde

3u

PV Opvoedkunde

2u

TV Verzorging

1u

PV Verzorging

1u

Stage verzorging / opvoedkunde / huishoudkunde

12u

CA Expressie

1u

Totaal aantal lesuren

33u

Lessentabel  7de jaar Thuis- en bejaardenzorg

BASISVORMING

7TBZ

Levensbeschouwing

2u

Engels

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Project algemene vakken

6u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

TV Huishoudkunde

1u

TV Opvoedkunde

1u

PV Opvoedkunde

1u

TV Verzorging

2u

PV Verzorging

3u

Stage verzorging / opvoedkunde / huishoudkunde

12u

CA Expressie

1u

Totaal aantal lesuren

33u

 

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2023 - GO! Campus Genk