OKAN

OPLEIDINGSINFORMATIE

Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers heeft tot doel anderstalige leerlingen, die onlangs in België zijn aangekomen, op te vangen, hen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen te integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij de individuele capaciteiten van deze anderstalige nieuwkomer.
Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers moet het voor de betrokken leerlingen dus mogelijk maken hun leerloopbaan in het regulier secundair onderwijs of desgevallend ruimer in vervolgonderwijs met succes voort te zetten.
Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers bevat daarom eerst een onthaaljaar.
Het leerprogramma van het onthaaljaar is zeer sterk gericht op het verwerven van het Nederlands en op integratie/inburgering.
Met het oog hierop werden de ontwikkelingsdoelen "Nederlands voor nieuwkomers in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers" ontwikkeld.
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers is echter niet beperkt tot een onthaaljaar, maar omvat ook ondersteuning, begeleiding en opvolging van gewezen anderstalige nieuwkomers en coaching van leerkrachten in het vervolgonderwijs.
De combinatie van deze twee vormt dan het geheel van onthaalonderwijs

Anderstalige nieuwkomers krijgen gedurende 28 lesuren per week een ‘taalbad’.

Zij leren onze taal en cultuur en worden voorbereid op verdere studies in het secundair onderwijs.

 

Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers

Vakkenclusters

Vakken

Lestijden

Levensbeschouwing

Godsdienst/NC zedenleer

2

Gezondheid en beweging

Lichamelijke opvoeding

2

  Muzische vorming

Plastische opvoeding

2

Nederlands

Nederlands

22

Integratielessen in diverse studierichtingen van het secundair onderwijs.

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2020 - GO! Campus Genk