1A - 2A

OPLEIDINGSINFORMATIE

De eerste graad omvat twee leerjaren. Indien je een getuigschrift basisonderwijs hebt, ga je naar het 1ste leerjaar A. Heb je geen getuigschrift basisonderwijs dan ga je naar het 1ste leerjaar B.

In het Boostgedeelte kunnen leerlingen op basis van hun talenten een keuze maken in het eerste leerjaar om vervolgens in het tweede leerjaar hierin verder te gaan of een andere keuze te maken.

Tijdens de BOOST-uren organiseren wij extra begeleiding voor de leerlingen die bepaalde leerinhouden willen herbekijken of uitdiepen.

1ste leerjaar A

Basisvorming (27u)

In het 1ste leerjaar A wordt er verder gebouwd op de leerstof uit het  basisonderwijs. De nadruk ligt op een brede basisvorming voor iedereen. Het is de bedoeling dat alle leerlingen de basiskennis verkrijgen van Nederlands en wiskunde. Er wordt ook aandacht besteed aan digitale vaardigheden en aan burgerschap. In het vak burgerschap staat het uitbouwen van duurzame sociale vaardigheden centraal.

 

Boostgedeelte

Als je kiest voor Latijn, zal je begrijpen hoe de Romeinen ons hebben beïnvloed. Je leert Latijnse teksten begrijpen en je onderzoekt de taal en cultuur.

Kies je voor STEM, dat staat voor Science, Technology,  Engineering en Mathematics. Je gaat vanuit verschillende invalshoeken op zoek naar oplossingen voor hedendaagse problemen.

Daarnaast kan je kiezen voor Maatschappij en Welzijn, hierin staat de maatschappij waarin je leeft centraal. Je gaat op zoek naar verklaringen voor het gedrag van mensen. Je vertrekt hierin steeds vanuit je eigen leefwereld.

Economie is ook een mogelijkheid.

 

2 Boost-uren remediëring of verdieping voor talen en/of wiskunde wordt er voor iedereen aangeboden behalve voor leerlingen die kiezen voor het Boostgedeelte Latijn.

Bovendien kan je kiezen voor één extra uur sport of één extra uur artistieke vorming.

 

2de leerjaar A

Basisvorming (25u)

In het 2de leerjaar A wordt er verder gebouwd op de leerstof uit het 1ste leerjaar A. Boostgedeelte

In het 2de leerjaar A kies je voor 1 basisoptie. De basisopties dienen als kennismaking met de domeinen in de 2de en 3de graad. In het eerste leerjaar heb je hiermee reeds kunnen kennismaken. Je kan hierop verder bouwen ofwel kies je een andere optie.

 

Klassieke talen

Deze basisoptie bereidt je voor op de doorstroomrichting Latijn in de 2de graad. Er wordt verder gebouwd op de leerstof van het 1ste leerjaar. Deze basisoptie kan dus enkel gekozen worden als je in het eerste leerjaar Latijn volgde.

 

Economie en Organisatie

Hier staat duurzaam ondernemerschap centraal. Je onderzoekt de economisch maatschappelijke actualiteit vanuit het perspectief van de consument. Je kan hierna doorstromen naar een doorstroomrichting met  economie of een richting met dubbele finaliteit zoals handel en boekhouden, informatica of toerisme.

 

Maatschappij en Welzijn

In deze basisoptie staat de maatschappij waarin je leeft centraal. Je gaat op zoek naar verklaringen voor het gedrag van mensen. Je vertrekt hierbij steeds vanuit je eigen leefwereld. In de 2de graad kies je dan voor een doorstroomrichting zoals humane wetenschappen of een richting met dubbele finaliteit zoals schoonheidsverzorging of sociaal technische wetenschappen.

 

STEM-wetenschappen

De focus hier ligt op het onderzoekend leren. Je onderzoekt prototypes en je leert technieken om ze te ontwerpen en te maken. Je kan hierna doorstromen naar een richting met dubbele finaliteit zoals elektromechanica.

 

Ook hier worden er 2 uren remediëring/differentiatie aangeboden zoals in het eerste leerjaar A, behalve voor de leerlingen die voor de Boosturen Latijn gekozen hebben.

 

Filmpje over de 1ste graad:

Lessentabel  1A - 2A

Vakken 1A 2A
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Wiskunde 4 4
Engels 2 2
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 2 1
Geschiedenis 1 2
Burgerschap 0 1
Economische financiële competentie 0 1
LO 2 2
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Artistieke vorming 2 0
Techniek 2 2
Digitale competentie en mediawijsheid 1 0
BOOST-uren    
Latijn OF 3 5
Economie OF 2 5
Maatschappij en Welzijn OF 2 5
STEM  2 5
FLEX=Remediëring/Verdieping     
Nederlands-wiskunde 2 Latijn / 3 2
TOTAAL 32 32

WAAR

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

ANDERE OPLEIDINGEN

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2024 - GO! Campus Genk