1A - 2A

OPLEIDINGSINFORMATIE

De eerste graad omvat twee leerjaren. Indien je een getuigschrift basisonderwijs hebt, ga je naar het 1ste leerjaar A. Heb je geen getuigschrift basisonderwijs dan ga je naar het 1ste leerjaar B.

1ste leerjaar A

Basisvorming (27u)

In het 1ste leerjaar A wordt er verder gebouwd op de leerstof uit het  basisonderwijs. De nadruk ligt op een brede basisvorming voor iedereen. Het is de bedoeling dat alle leerlingen de basiskennis verkrijgen van Nederlands en wiskunde. Er wordt ook aandacht besteed aan digitale vaardigheden en aan burgerschap. In het vak burgerschap staat het uitbouwen van duurzame sociale vaardigheden centraal.

Keuzegedeelte

Als je kiest voor Latijn, zal je begrijpen hoe de Romeinen ons hebben beïnvloed. Je leert Latijnse teksten begrijpen en je onderzoekt de taal en cultuur.

Kies je voor Project, dan maak je enerzijds kennis met STEM, dat staat voor Science, Technology,  Engineering en Mathematics. Je gaat vanuit verschillende invalshoeken op zoek naar oplossingen voor hedendaagse problemen. Anderzijds zal je ook kennis maken met Taal en Cultuur. Hierbij ontdek je de wereld van de literatuur.

Bovendien kies je, zowel bij Latijn als bij project, voor één extra uur sport of één extra uur artistieke vorming.

Parlement

Het Parlement bestaat uit verschillende werkgroepen die ervoor zorgen dat al onze schoolse activiteiten in goede banen geleid worden. In het begin van het schooljaar krijg je de kans om te kiezen voor een werkgroep die jou ligt.

 

2de leerjaar A

Basisvorming (25u)

In het 2de leerjaar A wordt er verder gebouwd op de leerstof uit het 1ste leerjaar A. Er wordt in het 2de leerjaar ook aandacht besteed aan financiële geletterdheid.

Parlement

Het Parlement bestaat uit verschillende werkgroepen die ervoor zorgen dat al onze schoolse activiteiten in goede banen geleid worden. In het begin van het schooljaar krijg je de kans om te kiezen voor een werkgroep die jou ligt.

Basisopties

In het 2de leerjaar A kies je voor 1 basisoptie. De basisopties dienen als kennismaking met de domeinen in de 2de en 3de graad. Je kan ontdekken wat je goed kan en wat je graag doet.

 

Klassieke talen

Deze basisoptie bereidt je voor op de doorstroomrichting Latijn in de 2de graad. Er wordt verder gebouwd op de leerstof van het 1ste leerjaar. Deze basisoptie kan dus enkel gekozen worden als je in het eerste leerjaar Latijn volgde.

 

Economie en Organisatie

Hier staat duurzaam ondernemerschap centraal. Je onderzoekt de economisch maatschappelijke actualiteit vanuit het perspectief van de consument. Je kan hierna doorstromen naar een doorstroomrichting met  economie of een richting met dubbele finaliteit zoals handel en boekhouden, informatica of toerisme.

 

Maatschappij en Welzijn

In deze basisoptie staat de maatschappij waarin je leeft centraal. Je gaat op zoek naar verklaringen voor het gedrag van mensen. Je vertrekt hierbij steeds vanuit je eigen leefwereld. In de 2de graad kies je dan voor een doorstroomrichting zoals humane wetenschappen of een richting met dubbele finaliteit zoals schoonheidsverzorging of sociaal technische wetenschappen.

 

STEM-wetenschappen

De focus hier ligt op het onderzoekend leren. Je onderzoekt prototypes en je leert technieken om ze te ontwerpen en te maken. Je kan hierna doorstromen naar een richting met dubbele finaliteit zoals elektromechanica.

 

Filmpje over de 1ste graad:

Lessentabel  1A

Basisvorming 27u Keuzegedeelte Parlement

Levensbeschouwing

Lichamelijke opvoeding

Geschiedenis

Burgerschap

Nederlands

Frans

Engels

Wiskunde

Natuur

Ruimte

Techniek

Artistieke vorming

3u Latijn+1u Sport

of

3u Latijn+1u Artistieke vorming

of

3u Project (STEM + taal&cultuur) + 1u Sport

of

3u Project (STEM + taal&cultuur) + 1u Artistieke vorming

1u Woord en expressie

of

1u Media en PR

of

1u Ondernemen en organisatie

of

1u Decorbouw en creatie

 

Lessentabel  2A

Basisvorming 25u Keuzegedeelte Parlement

Levensbeschouwing

Lichamelijke opvoeding

Geschiedenis

Burgerschap

Nederlands

Frans

Engels

Wiskunde

Natuur

Ruimte

Techniek

Financiële geletterdheid

1u Sport

of

1u Artistieke vorming

1u Woord en expressie

of

1u Media en PR

of

1u Ondernemen en organisatie

of

1u Decorbouw en creatie

bovenstaande combineren met 5u basisopties
Klassieke talen 5u Latijn
Economie en organisatie

5u

Maatschappij en welzijn

5u

STEM-wetenschappen

5u

 

WAAR

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

ANDERE OPLEIDINGEN

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2023 - GO! Campus Genk