MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

OPLEIDINGSINFORMATIE

Wat is de inhoud van deze studierichting?

Sociale en technische wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen. 
Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, bent sociaal voelend en creatief. De opleiding leert je hoe de mens functioneert in de samenleving.

Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Ook voor de materiële ondersteuning leer je instaan. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten. 

De vakken kunnen onderverdeeld worden in drie groepen:

- natuurwetenschappen (biologie, chemie, fysica en laboratoriumoefeningen); hier komen volgende thema’s aan bod: metrologie, materiemodel, kracht, arbeid, energie en vermogen, classificatie van organismen en stoffen, zintuigen, stofklassen, terrein-studie, chemische reacties, druk, warmteleer. 
In Natuurwetenschappen verwerf je inzichten en vaardigheden via experimenten en praktische opdrachten, gesteund op de theorie;

 

- sociale wetenschappen (maatschappelijke en sociale vorming); de doelstellingen zijn: verkennen van eigen mogelijkheden, verduidelijken van leerprocessen (geheugen, intelligentie, leren …), passend communiceren in verschillende situaties, menselijk gedrag en interacties waarnemen en observeren, omgaan met rechten en plichten als jongere, verkennen en illustreren van de diversiteit tussen mensen;

 

- voeding (toegepaste wetenschappen en praktijk); hier wordt er concreet gewerkt met voedingsproducten. De voedingsmiddelen worden verwerkt volgens bepaalde principes. 
Je leert hierbij de juiste methode of techniek hanteren met aandacht voor het correct gebruik van de gepaste apparatuur. Zorg dragen voor kwaliteit van de voeding wordt in al zijn facetten benaderd.

In de derde graad Sociale technische wetenschappen kom je met de bedrijfswereld en de werkvloer door werkplekleren, bedrijfsbezoeken, de geïntegreerde proef en de geïntegreerde werkperiode.

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Jongeren die sociaal voelend zijn en interesse hebben in wetenschappen en technische vaardigheden kiezen best voor deze studierichting.

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

De studierichting Sociaal technische wetenschappen bereid je voor op het Hoger Onderwijs, zowel op het niveau van graduaat als bachelor.

  • paramedische opleiding (laborant, diëtist, kinesist, …)
  • biomedische wetenschappen
  • lerarenopleiding
  • sociale sector
  • facility management
  • HBO5 Verpleegkunde

 

Lessentabel 3de jaar Maatschappij en welzijn

(nieuw vanaf september 2021!)

BASISVORMING

3M&W

Levensbeschouwing

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Engels

2u

Frans

2u

Nederlands

4u

Historisch bewustzijn

1u

Burgerschap

1u

Cultureel bewustzijn en culturele expressie

1u

Natuurwetenschappen

1u

Computationeel denken en handelen

1u

Ruimtelijk bewustzijn

1u

Wiskunde

3u

SPECIFIEK GEDEELTE:

Huishoudkunde / Opvoedkunde / Verzorging / Biologie

 

Generieke competenties

2

Gezondheid, zorg en welzijn

3

(ped)agogisch handelen

4

Fysiologie en anatomie

1

Indirecte zorg en voeding

3

COMPLEMENTAIR

 

Totaal aantal lesuren

34u

Lessentabel  4de jaar Sociale en technische wetenschappen             

BASISVORMING

4STW

Levensbeschouwing                                       

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Actief burgerschap

1u

Aardrijkskunde

1u

Engels

2u

Frans

2u

Geschiedenis

1u

Nederlands

4u

Wiskunde

3u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

Engels

1u

Muzikale opvoeding

1u

Plastische opvoeding

1u

Biologie /Chemie /Fysica /Toegepaste natuurwetenschappen

6u

Huishoudkunde /opvoedkunde /PV huishoudkunde

7u

COMPLEMENTAIR

 

Actief Burgerschap

1u

Totaal aantal lesuren

34u

 

Lessentabel  3de graad Sociaal technische wetenschappen

BASISVORMING

5STW

6STW

Levensbeschouwing                                          

2u

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Aardrijkskunde / natuurwetenschappen

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

Geschiedenis

1u

1u

Nederlands

3u

3u

Wiskunde

2u

2u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

 

Muzikale opvoeding

2u

-

Plastische opvoeding

-

2u

TV/PV Huishoudkunde/ opvoedkunde

9u

9u

TV/PV Toegepaste biologie

2u

2u

Toegepaste chemie

3u

3u

Toegepaste economie

2u

2u

Toegepaste fysica

1u

1u

Totaal aantal lesuren

34u

34u

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2021 - GO! Campus Genk