HOUT (3+4) - BINNENSCHRIJNWERK EN INTERIEUR (5) - HOUTBEWERKING (6)

OPLEIDINGSINFORMATIE

Hoe gaan we als school te werk?

Wij stellen als school de vereiste onderwijsvernieuwingen voorop d.w.z. dat ons allereerste en grootste doel is alle leerlingen te bereiken m.a.w. leren voor iedereen mogelijk te maken.

Door gebruik te maken van nieuwe methodes en leervormen proberen we de betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leerproces te verhogen waarbij de leerkrachten een grote rol spelen in de doelgerichte begeleiding hiervan. De leerkracht geeft kwaliteitsvolle feedback over de vooruitgang van de leerling. Zij worden door deze werkwijze sneller geactiveerd en ervaren leerwinst. Dit werkt (intrinsiek) motiverend en zorgt voor een hogere betrokkenheid, een verhoogd succesgevoel en grotere slaagkansen.

Dit alles kan natuurlijk enkel in een krachtige leeromgeving. Daarom zetten wij in op co-teaching voor de vakken PAV, Nederlands, wiskunde, natuurwetenschappen en Frans. Dit betekent dat er steeds 2 leerkrachten op hetzelfde moment aanwezig zijn in de klas.


Wat is de inhoud van deze studierichting?

Hout is een technische studierichting uit de arbeidsmarktfinaliteit. Leerlingen krijgen een algemene vorming en een arbeidsmarktgerichte opleiding binnen  de hout- en bouwsector. Daarnaast besteden leerlingen aandacht aan STEM-vaardigheden d.w.z. dat je wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten aanleert om deze uiteindelijk te leren gebruiken om levensechte problemen op te lossen.

 

In deze studierichting gaan leerlingen vooral aan de slag. Ze maken o.a. kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken en realiseren technische constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT.

 

In de 2e graad BSO Hout leer je :

  • Basisconstructies van schrijn- en timmerwerk.
  • het productieproces voorbereiden (opmeten, schetsen, tekenen, CAD, …) en houtbewerkingsmachines bedienen en instellen.
  • de competenties met betrekking tot het uitvoeren van verfraaiingwerken aan gebouwen en interieur, meer bepaald ‘schrijnwerk’.
  • ICT-mogelijkheden i.v.m. CAD-toepassingen.

 

De 3de graad Houtbewerking is gericht op de praktijk van de houtverwerkende nijverheid in het algemeen. Zowel op vlak van meubelmakerij, interieur en buitenschrijnwerkerij verwerf je kennis en praktijkervaring. In de 3e graad krijg je grotere opdrachten en leer je het productieproces van in het begin tot het einde zelfstandig uit te voeren om kwaliteitsvol houtwerk af te leveren : van planning, schetsen, over prijsberekening tot opmeten, maken en afwerken van het product.

 

Tijdens de stages in de 3e graad ervaar je wat het betekent om te werken in een bedrijf.

 

Het leerkrachtenteam zorgt voor uitdagende opdrachten en projecten waarbij praktijk en theorie hand in hand gaan, zoveel mogelijk afgestemd op de leefwereld van jou en je medeleerlingen. De nadruk ligt op praktisch werk dat je zelfstandig uitvoert met aandacht voor gezondheid en milieu.

Veel aandacht gaat naar het naleven van de veiligheidsvoorschriften en correct gebruik van machines.

 

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Hout is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in techniek, in het bijzonder in het realiseren van ontwerpen en constructies in hout– en plaatmaterialen.

In deze studierichting gaan leerlingen vooral aan de slag. Ze maken o.a. kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken en realiseren technische constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT.

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

Als je slaagt in het 4de jaar behaal je het getuigschrift 2de graad.

In de 3de graad (5de jaar) kan je doorstromen naar 5 binnenschrijnwerk en interieur.

Na het behalen van je diploma SO in het 6de jaar ga je werken, je volgt een specialisatieopleiding of je gaat naar het hoger onderwijs.

Lessentabel  2de graad Hout

VAKKEN

3-4

hout

BASISVORMING

Levensbeschouwelijk vak

2

Lichamelijke opvoeding

2

PAV

4

Wiskunde—wetenschappen

4

Nederlands

1

Engels

2

Programmeren

1

SPECIFIEKE VORMING

Hout

18

TOTAAL

34

  

Lessentabel 5de jaar

VAKKEN

5BI

Binnenschrijnwerk en interieur

basisvorming

 

Levensbeschouwelijk vak

2

Lichamelijke opvoeding

2

PAV

4

Wiskunde wetenschappen

3

Nederlands

1

Engels

2

Programmeren

2

Binnenschrijnwerk en interieur

18

Totaal

34

 

Lessentabel 6de jaar Houtbewerking

BASISVORMING

6HT

Levensbeschouwing

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Project algemene vakken (PAV)

4u

Frans

2u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

TV Hout

6u

PV Hout

14u

Stage Hout

4u

Totaal aantal lesuren

34u

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2023 - GO! Campus Genk