ELEKTRICITEIT (2DE GRAAD) - ELEKTRISCHE INSTALLATIES (3DE GRAAD) MET SPECIALISATIEJAAR INDUSTRIËLE ELEKTRICITEIT

OPLEIDINGSINFORMATIE

Hoe gaan we als school te werk?

Wij stellen als school de vereiste onderwijsvernieuwingen voorop d.w.z. dat ons allereerste en grootste doel is alle leerlingen te bereiken m.a.w. leren voor iedereen mogelijk te maken.

Door gebruik te maken van nieuwe methodes en leervormen proberen we de betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leerproces te verhogen waarbij de leerkrachten een grote rol spelen in de doelgerichte begeleiding hiervan. De leerkracht geeft kwaliteitsvolle feedback over de vooruitgang van de leerling. Zij worden door deze werkwijze sneller geactiveerd en ervaren leerwinst. Dit werkt (intrinsiek) motiverend en zorgt voor een hogere betrokkenheid, een verhoogd succesgevoel en grotere slaagkansen.

Dit alles kan natuurlijk enkel in een krachtige leeromgeving. Daarom zetten wij in op co-teaching voor de vakken PAV, Nederlands, wiskunde, natuurwetenschappen en Frans. Dit betekent dat er steeds 2 leerkrachten op hetzelfde moment aanwezig zijn in de klas.

 

Wat is de inhoud van deze studierichting?

Deze polyvalente studierichting elektriciteit is een technische studierichting uit de arbeidsmarktfinaliteit. Leerlingen krijgen een algemene vorming en een arbeidsmarktgerichte opleiding binnen de industriële technologie. Leerlingen hebben keuze in een optiepakket in functie van de 3de graad (elektriciteit, auto en lassen-constructie).

  • Binnen de optie ‘Elektriciteit’ leren leerlingen competenties die belangrijk zijn bij residentiële, tertiaire en industriële installaties. Leerlingen voeren daarom handelingen uit zoals monteren en aansluiten van elektrische en industriële componenten (motoren, machines, PLC, elektropneumatische sturingen).
  • Binnen de optie ‘Auto’ leren leerlingen competenties die belangrijk zijn bij omgaan met personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Leerlingen voeren daarom handelingen uit in het kader van onderhoud, sneldienstinterventies, technische keuring en rijklaar maken van nieuwe of tweedehandse wagens.
  • Binnen de optie ‘Lassen-constructie’ leren leerlingen competenties die belangrijk zijn bij lassen. Leerlingen voeren daarom handelingen uit zoals lassen in diverse posities om hoeknaadverbindingen, stompe plaatlassen en pijpverbindingen te kunnen realiseren.

Het specifiek gedeelte steunt op één of meerdere beroepskwalificaties. Daarnaast besteden leerlingen aandacht aan STEM-vaardigheden.

Het leerkrachtenteam zorgt voor uitdagende opdrachten en projecten waarbij praktijk en theorie hand in hand gaan, zoveel mogelijk afgestemd op de leefwereld van jou en je medeleerlingen. De nadruk ligt op praktisch werk dat je zelfstandig uitvoert met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.

 

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Deze polyvalente studierichting elektriciteit is een technische studierichting uit de arbeidsmarktfinaliteit.

Leerlingen krijgen een algemene vorming en een arbeidsgerichte opleiding binnen de industriële technologie.

Het specifiek gedeelte steunt op één of meerdere beroepskwalificaties. Daarnaast besteden leerlingen aandacht aan STEM-vaardigheden.

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

Als je slaagt in het 4de jaar behaal je het getuigschrift 2de graad.

In de 3de graad (5de jaar) kan je doorstromen naar 5 Elektrische installaties en 5 Onderhoudsmechina auto.

Na het behalen van je diploma SO in het 6de jaar ga je werken, je volgt een specialisatieopleiding of je gaat naar het hoger onderwijs.

 

3de graad Elektrische installaties

Ben jij geïnteresseerd in het creëren van functionele elektrische systemen die de wereld om ons heen van stroom voorzien? Dan is deze studierichting van de derde graad arbeidsmarktfinaliteit perfect voor jou!

In deze richting krijg je niet alleen de kans om je technische vaardigheden te ontwikkelen, maar ook om essentiële competenties die cruciaal zijn in de moderne werkplek op te bouwen. Hier zijn enkele vaardigheden en kennis die je zult opdoen:

· Werken in Teamverband:

o Efficiënt samenwerken met collega's en alle betrokken partijen.

o Communiceren en informatie uitwisselen met teamleden.

o Basiskennis van voorraadbeheer en technische voorschriften.

· Veiligheid en Kwaliteit:

o Handhaven van veiligheids- en milieurichtlijnen.

o Efficiënt gebruik van materialen en gereedschappen om verspilling te minimaliseren.

o Basiskennis van milieuvoorschriften en veiligheidsregels.

· Technische Vaardigheden:

o Opzetten en aansluiten van elektrische componenten volgens voorschriften.

o Uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden en het leggen van leidingen.

o Begrip van elektrische schema's en installatieprocedures.

· Praktische Toepassingen:

o Realiseren van eenvoudige elektrische schema's en installaties.

o Monteren van leidingen, dozen en elektrische componenten.

o Uitvoeren van controles en onderhoud aan installaties.

 

Onze ervaren docenten begeleiden je doorheen het leerproces, waarbij praktijkgericht leren centraal staat. Na het voltooien van deze studierichting ben je klaar om deel uit te maken van de boeiende wereld van elektrische installaties, met een solide basis van kennis en praktische vaardigheden.

Klaar om jouw elektrische toekomst te bouwen. Schrijf je dan in bij Elektrische Installaties en ontdek de mogelijkheden die zich aanbieden!

 

Wat na elektrische installaties?

· Arbeidsmarkt: elektrotechnisch installateur, elektricien, onderhoudstechnicus, technicus gebouwautomatisering, …

· 7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt

· 7de leerjaar dat voorbereidt op hoger onderwijs

· Graduaat

Lessentabel  2de graad Elektriciteit

BASISVORMING 3 E 4 E
Levensbeschouwing 2u 2u
Lichamelijke opvoeding 2u 2u
Engels 1u 1u
Frans 1u 1u
PAV A (wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde) 4u 4u
PAV B (Nederlands, geschiedenis, artistieke expressie, burgerschap, economie) 4u 4u
Nederlands 1u 1u
SPECIFIEK GEDEELTE    
Elektriciteit 17u 17u
VRIJE RUIMTE 2u 2u
Totaal 34u 34u

 

Lessentabel 3de graad Elektrische Installaties

 

BASISVORMING 5EI 6EI
Levensbeschouwing 2u 2u
Lichamelijke opvoeding 2u 2u
Engels 1u 1u
Frans 1u 1u
PAV A (wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde) 3u 2u
PAV B (Nederlands, geschiedenis, artistieke expressie, burgerschap, economie) 4u 5u
Nederlands 1u 1u
SPECIFIEK GEDEELTE    
Elektrische installaties 18u 18u
VRIJE RUIMTE 2u 2u
Totaal 34u 34u

 

 

Specialisatiejaar Industriële elektriciteit

BASISVORMING

7IE

Levensbeschouwing

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Project algemene vakken (PAV)

6u

Frans

2u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

PV Elektriciteit

6u

TV Elektriciteit

6u

Stage Elektriciteit

8u

Totaal aantal lesuren

32u

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2024 - GO! Campus Genk