ORGANISATIE EN LOGISTIEK - VERKOOP - SPECIALISATIEJAAR WINKELBEHEER EN ETALAGE

OPLEIDINGSINFORMATIE

Wat is de inhoud van deze studierichting?

In de studierichting ‘Organisatie en logistiek’ maken leerlingen kennis met mogelijke toekomstige beroepenvelden binnen verkoop, administratie en logistiek. De focus ligt daarbij op communicatieve vaardigheden (in functie van onthaal en verkoop), administratieve vaardigheden (in functie van onthaal) en uitvoerende taken (binnen logistiek).

In de 3de graad worden de nodige vaardigheden verder uitgediept. Je komt in contact met de werkvloer door stages. Heel wat aandacht gaat naar het leren voeren van zakelijke gesprekken in het Nederlands. Je leert op een correcte en efficiënte manier communiceren. Ook je praktische talenkennis in het Frans en in het Engels wordt getraind. Daarnaast maak je kennis met de verkoopadministratie van bestelling tot verkoop.


Je leert verschillende verkoopswaren kennen, onderling vergelijken, variëteiten onderscheiden, informatie inwinnen over hun gebruik en onderhoud … Bovendien is er aandacht voor het mooi presenteren van producten, zowel in de etalage als in de winkel.
Je krijgt eerder weinig vakken algemene vorming maar leert het vak al doende tijdens de vele uren praktijk.

 

Tijdens het specialisatiejaar doe je veel praktijkervaring op. Al doende leer je een winkel van A tot Z uitbaten. Niet alleen leer je goederen verkopen, je leert ook alsmaar beter met klanten omgaan, de winkel verzorgd, efficiënt en creatief inrichten, de boekhouding doen, goederen uitnodigend etaleren, ... Stages vergroten je kennis en werkervaring, hetgeen een belangrijke troef kan zijn op de arbeidsmarkt.

 

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Deze praktische studierichting bereidt je voor op een job in de verkoop- en administratieve sector.
Graag werken in een winkelomgeving is een pluspunt.

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

Voor volgende beroepen kom je aanmerking: etaleur-decorateur, kassier, merchandiser, verantwoordelijke kassa, verkoper, winkelmedewerker, …

Verder studeren is ook mogelijk: graduaatsopleiding, Se-n-Se, bachelor, …

Lessentabel  2de graad Organisatie en logistiek

BASISVORMING

3-4OL

Levensbeschouwing

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Engels

2u

Frans

1u

Nederlands

1u

Ruimtelijk bewustzijn

1u

Wiskunde natuurwetenschappen

1u

Project algemene vakken (gezondheid, burgerschap, historisch bewustzijn, economische en financiële competenties, cultureel bewustzijn, Nederlands)

4u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

Frans

2u

Engels

2u

Nederlands

2u

Toegepaste informatica

3u

Toegepaste economie

9u

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

 

 

2u

Totaal aantal lesuren

34u

Lessentabel  3de graad Verkoop

BASISVORMING

5VE

6VE

Levensbeschouwing

2u

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

PAV

4u

4u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

 

Engels

2u

2u

Frans

3u

3u

Nederlands

1u

1u

Stage verkoop

4u

8u

Boekhouding

2u

2u

Dactylografie/Toegepaste informatica

2u

2u

Public relations

-

2u

Toegepaste economie

2u

2u

Toegepaste informatica

2u

-

Verkoop

6u

2u

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

 

 

Vaktechnieken

1u

1u

Totaal aantal lesuren

33u

33u

 

Lessentabel  7de jaar Winkelbeheer en etalage

BASISVORMING

7WE

Levensbeschouwing

2u

Engels

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Project algemene vakken

6u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

TV /Verkoop/toegepaste economie/

10u

Verkoop reclame en etaleren

3u

aankoop en voorraad

3u

Verkoop

3u

Verkoop vaktechnieken

1u

PV/TV Stage verkoop

8u

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

 

Vaktechnieken

1u

 

2u

Totaal aantal lesuren

33u

 

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2023 - GO! Campus Genk