ORGANISATIE EN LOGISTIEK (3-4) - ONTHAAL, ORGANISATIE EN SALES (5) - VERKOOP (6) - SPECIALISATIEJAAR WINKELBEHEER EN ETALAGE

OPLEIDINGSINFORMATIE

2de graad Organisatie en logistiek

De leerlingen maken kennis met mogelijke toekomstige beroepenvelden binnen verkoop, administratie en logistiek. De focus ligt daarbij op communicatieve vaardigheden (in functie van onthaal en verkoop), administratieve vaardigheden (in functie van onthaal) en uitvoerende taken (binnen logistiek).

5de jaar Organisatie, onthaal en sales

Visie op de studierichting
• De studierichting Onthaal, Organisatie en Sales is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.
• Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij
o het klantgericht verkopen van goederen en/of diensten aan particuliere klanten;
o het klantvriendelijk onthalen en informeren van bezoekers en het uitvoeren van beperkte administratieve taken aan het onthaal.
• Onthaal, Organisatie en Sales wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Leerlingenprofiel
Een leerling uit de studierichting Onthaal, Organisatie en Sales:
• is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het klantgericht handelen;
• is bereid om basisvaardigheden Duits, Engels en Frans te verwerven met het oog op het klantgericht handelen;
• is bereid zich te verdiepen in productkennis in functie van het klantgericht handelen;
• is bereid om een aantal ondersteunende taken zoals aanvullen, onderhoud van de winkelruimte en presenteren uit te voeren;
• is bereid om een beperkt aantal administratieve taken uit te voeren;
• heeft interesse in functionele ICT-vaardigheden.

6de jaar Verkoop

De nodige vaardigheden worden verder uitgediept. Je komt in contact met de werkvloer door stages. Heel wat aandacht gaat naar het leren voeren van zakelijke gesprekken in het Nederlands. Je leert op een correcte en efficiënte manier communiceren. Ook je praktische talenkennis in het Frans en in het Engels wordt getraind. Daarnaast maak je kennis met de verkoopadministratie van bestelling tot verkoop.


Je leert verschillende verkoopswaren kennen, onderling vergelijken, variëteiten onderscheiden, informatie inwinnen over hun gebruik en onderhoud … Bovendien is er aandacht voor het mooi presenteren van producten, zowel in de etalage als in de winkel.
Je krijgt eerder weinig vakken algemene vorming maar leert het vak al doende tijdens de vele uren praktijk.

 

Tijdens het specialisatiejaar Winkelbeheer en etalage doe je veel praktijkervaring op. Al doende leer je een winkel van A tot Z uitbaten. Niet alleen leer je goederen verkopen, je leert ook alsmaar beter met klanten omgaan, de winkel verzorgd, efficiënt en creatief inrichten, de boekhouding doen, goederen uitnodigend etaleren, ... Stages vergroten je kennis en werkervaring, hetgeen een belangrijke troef kan zijn op de arbeidsmarkt.

 

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Deze praktische studierichting bereidt je voor op een job in de verkoop- en administratieve sector.
Graag werken in een winkelomgeving is een pluspunt.

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

Voor volgende beroepen kom je aanmerking: etaleur-decorateur, kassier, merchandiser, verantwoordelijke kassa, verkoper, winkelmedewerker, …

Verder studeren is ook mogelijk: graduaatsopleiding, Se-n-Se, bachelor, …

Lessentabel  2de graad Organisatie en logistiek

BASISVORMING

3-4OL

Levensbeschouwing

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Engels

1u

Frans

1u

Nederlands

1u

Project algemene vakken (toegepaste informatica, aardrijkskunde, wiskunde, natuurwetenschappen)

4u

Project algemene vakken (burgerschap, artistieke expressie, geschiedenis, Nederlands)

4u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

Frans

1u

Engels

2u

Nederlands

2u

Toegepaste informatica

3u

Toegepaste economie

9u

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

 

 

2u

Totaal aantal lesuren

34u

Lessentabel 5de jaar Onthaal, organisatie en sales

BASISVORMING

5OOS

Levensbeschouwing

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Engels

1u

Frans

1u

PAV A (wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde)

3u

PAV B (Nederlands, geschiedenis, artistieke expressie, burgerschap, economie)

4u

Nederlands

1u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

Nederlands

1u

Frans

2u

Engels

1u

Duits

2u

Toegepaste informatica

1u

Toegepaste economie

7u

Stage

4u

VRIJE RUIMTE

 2u

Totaal

34u

 

 

Lessentabel 6de jaar Verkoop

BASISVORMING

6VE

Levensbeschouwing

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

PAV

4u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

Engels

2u

Frans

3u

Nederlands

1u

Stage verkoop

8u

Boekhouding

2u

Dactylografie/Toegepaste informatica

2u

Public relations

2u

Toegepaste economie

2u

Toegepaste informatica

-

Verkoop

2u

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

2u

Totaal aantal lesuren

34u

 

Lessentabel  7de jaar Winkelbeheer en etalage

BASISVORMING

7WE

Levensbeschouwing

2u

Engels

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Project algemene vakken

6u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

TV /Verkoop/toegepaste economie/

10u

Verkoop reclame en etaleren

3u

aankoop en voorraad

3u

Verkoop

3u

Verkoop vaktechnieken

1u

PV/TV Stage verkoop

8u

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

 

Vaktechnieken

1u

 

2u

Totaal aantal lesuren

33u

 

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2023 - GO! Campus Genk