ORGANISATIE EN LOGISTIEK (2DE GRAAD) - ONTHAAL, ORGANISATIE EN SALES (3DE GRAAD) - SPECIALISATIEJAAR WINKELBEHEER EN ETALAGE

OPLEIDINGSINFORMATIE

2de graad Organisatie en logistiek

De leerlingen maken kennis met mogelijke toekomstige beroepenvelden binnen verkoop, administratie en logistiek. De focus ligt daarbij op communicatieve vaardigheden (in functie van onthaal en verkoop), administratieve vaardigheden (in functie van onthaal) en uitvoerende taken (binnen logistiek).

Ga je graag met mensen om in een verkoop situatie?
Wil je mensen leren onthalen in een bedrijfsomgeving?
Zie je je later misschien in een magazijn werken of de materialen voor een vergadering of event klaarzetten? Dan is deze praktische studierichting met finaliteit arbeidsmarkt, misschien iets voor jou.

Deze brede richting  laat je kennismaken met de werking van een onderneming. Je verwerft kennis en vaardigheden  over zowel onthaal  en administratie, verkoop als over logistiek. In de 3e graad kan je dan nog meerdere richtingen uit..

Je leert hoe je bezoekers moet onthalen, registreren en informeren. Maar ook hoe je ondersteuning kan bieden bij interne vergaderingen . Daarnaast  leer  je (elektronische) post  en documenten digitaal dient te verwerken  en  je verwerft de ICT-vaardigheden die nodig zijn om commerciële documenten op te stellen. Tijdens het aanleren van deze administratieve taken leer je met de nodige precisie werken en eenvoudige softwarepakketten gebruiken.

Je leert goederen in ontvangst nemen, transporteren en opslaan in een magazijn. De administratie die hierbij hoort (documenten, informatie digitaal verwerken, logistieke ondersteuning bieden..) krijg je stap voor stap onder de knie. Je krijgt de kans om te leren werken met hulpmiddelen zoals een steekwagentje, een transpallet of een leestoestel.

Voor de verkoop leer je hoe je producten in een winkel presenteren kan op een correcte manier. Je oefent je in eenvoudige inpaktechnieken en leert vlot communiceren in het Nederlands en in vreemde talen (Frans, Engels).

3de graad Organisatie, onthaal en sales

Visie op de studierichting
• De studierichting Onthaal, Organisatie en Sales is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.
• Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij
o het klantgericht verkopen van goederen en/of diensten aan particuliere klanten;
o het klantvriendelijk onthalen en informeren van bezoekers en het uitvoeren van beperkte administratieve taken aan het onthaal.
• Onthaal, Organisatie en Sales wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Leerlingenprofiel
Een leerling uit de studierichting Onthaal, Organisatie en Sales:
• is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het klantgericht handelen;
• is bereid om basisvaardigheden Duits, Engels en Frans te verwerven met het oog op het klantgericht handelen;
• is bereid zich te verdiepen in productkennis in functie van het klantgericht handelen;
• is bereid om een aantal ondersteunende taken zoals aanvullen, onderhoud van de winkelruimte en presenteren uit te voeren;
• is bereid om een beperkt aantal administratieve taken uit te voeren;
• heeft interesse in functionele ICT-vaardigheden.

 

Tijdens het specialisatiejaar Winkelbeheer en etalage doe je veel praktijkervaring op. Al doende leer je een winkel van A tot Z uitbaten. Niet alleen leer je goederen verkopen, je leert ook alsmaar beter met klanten omgaan, de winkel verzorgd, efficiënt en creatief inrichten, de boekhouding doen, goederen uitnodigend etaleren, ... Stages vergroten je kennis en werkervaring, hetgeen een belangrijke troef kan zijn op de arbeidsmarkt.

 

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Deze praktische studierichting bereidt je voor op een job in de verkoop- en administratieve sector.
Graag werken in een winkelomgeving is een pluspunt.

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

Voor volgende beroepen kom je aanmerking: etaleur-decorateur, kassier, merchandiser, verantwoordelijke kassa, verkoper, winkelmedewerker, …

Verder studeren is ook mogelijk: graduaatsopleiding, Se-n-Se, bachelor, …

Lessentabel  2de graad Organisatie en logistiek

BASISVORMING

3-4OL

Levensbeschouwing

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Engels

1u

Frans

1u

Nederlands

1u

Project algemene vakken (toegepaste informatica, aardrijkskunde, wiskunde, natuurwetenschappen)

4u

Project algemene vakken (burgerschap, artistieke expressie, geschiedenis, Nederlands)

4u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

Frans

1u

Engels

2u

Nederlands

2u

Toegepaste informatica

3u

Toegepaste economie

9u

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

 

 

2u

Totaal aantal lesuren

34u

Lessentabel 3de graad Onthaal, organisatie en sales

BASISVORMING

5-6OOS

Levensbeschouwing

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Engels

1u

Frans

1u

PAV A (wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde)

3-2u

PAV B (Nederlands, geschiedenis, artistieke expressie, burgerschap, economie)

4-5u

Nederlands

1u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

Nederlands

1u

Frans

2-1u

Engels

1-2u

Duits

2u

Toegepaste informatica

1u

Toegepaste economie

7-3u

Stage

4-8u

VRIJE RUIMTE

 2u

Totaal

34u

 

 

Lessentabel 6de jaar Verkoop

BASISVORMING

6VE

Levensbeschouwing

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

PAV

4u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

Engels

2u

Frans

3u

Nederlands

1u

Stage verkoop

8u

Boekhouding

2u

Dactylografie/Toegepaste informatica

2u

Public relations

2u

Toegepaste economie

2u

Toegepaste informatica

-

Verkoop

2u

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

2u

Totaal aantal lesuren

34u

 

Lessentabel  7de jaar Winkelbeheer en etalage

BASISVORMING

7WE

Levensbeschouwing

2u

Engels

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Project algemene vakken

6u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

TV /Verkoop/toegepaste economie/

10u

Verkoop reclame en etaleren

3u

aankoop en voorraad

3u

Verkoop

3u

Verkoop vaktechnieken

1u

PV/TV Stage verkoop

8u

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

 

Vaktechnieken

1u

 

2u

Totaal aantal lesuren

33u

 

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2024 - GO! Campus Genk