BEDRIJF EN ORGANISATIE - HANDEL - BOEKHOUDEN-INFORMATICA

OPLEIDINGSINFORMATIE

Wat is de inhoud van deze studierichting?

De 2de graad handel is een polyvalente opleiding. De klemtoon ligt op een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de praktijk van het zakendoen, de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste informatica.

Je leert

 • vlot communiceren – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen zoals Engels en Frans;
 • in het vak boekhouden onder andere commerciële en financiële verrichtingen in de verschillende dagboeken bijhouden en deze verrichtingen registreren in dubbele boekhouding;
 • in het vak handelseconomie economische begrippen en toepassingen betreffende monetair beleid, groei en conjunctuur, consumenten- en producentengedrag, kopen en verkopen, ondernemingsvormen, verzekeringen, markten en prijzen;
 • in het vak kantoortechnieken onder andere hoe je mensen in een bedrijf onthaalt, hoe de (elektronische) postbehandeling gebeurt, klasseren, verslaggeving;
 • in het vak verkoop omgaan met verschillende klantentypes, de verkoopvormen van kleinhandel tot e-commerce, de goederen en hun eigenschappen, een verkoopgesprek voeren;
 • in het vak toegepaste informatica tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket, internet en de basis van programmeren.

De 3de graad Boekhouden-Informatica is een theoretisch-technische studierichting waar de klemtoon ligt vooral op boekhouden, toegepaste economie en informatica.

 • In het vak boekhouden leer je alle verrichtingen die nodig zijn bij het runnen van een onderneming (beginsalaris, aankoopverrichtingen en betaling, verkoopverrichtingen en inningen, financiële verrichtingen, boekhoudkundige verwerking personeel, buitenlandse verrichtingen, btw-aangifte, belastingen, eindejaarsverrichtingen, afsluiting van het boekjaar, boekhouden op computer).
 • In het vak toegepaste economie leer je :
 • Recht : de beginselen van het burgerlijk recht, handelsrecht, fiscaal recht en sociaal recht.
 • Bedrijfseconomie: doelstellingen van een onderneming, formaliteiten bij de start, financiering van de onderneming, marketingbeleid, horizontale en verticale analyse van de jaarrekening, ratio’s investeringsbeleid,…
 • In het vak toegepaste informatica leer je:
  • Projectmatig werken (probleemanalyse, probleemoplossend,…)
  • Toepassingspakketten (tekstverwerking, elektronisch rekenblad, databanken, presentaties,…)
  • Datacommunicatie
  • Internet
  • Computersystemen

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Een bepaalde vooropleiding is niet nodig. Starten kan na elke basisoptie van het tweede leerjaar.

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

Boekhouden-Informatica is een studierichting die in eerste instantie voorbereidt op het hoger onderwijs (bachelor bedrijfsmanagement, bachelor toegepaste informatica,…). Op de arbeidsmarkt kan men starten als administratief bediende of hulpboekhouder.

Lessentabel 3de jaar Bedrijf en organisatie

(nieuw vanaf september 2021!)

BASISVORMING

3B&O

Levensbeschouwing

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Engels

2u

Frans

2u

Nederlands

4u

Historisch bewustzijn

1u

Burgerschap

1u

Cultureel bewustzijn en culturele expressie

1u

Natuurwetenschappen

1u

Computationeel denken en handelen

1u

Ruimtelijk bewustzijn

1u

Wiskunde

3u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

Frans

2u

Engels

1u

Nederlands

1u

Toegepaste informatica

2u

Toegepaste economie

7u

Totaal aantal lesuren

34u

Lessentabel  4de jaar Handel

BASISVORMING

4HA

Levensbeschouwing

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Aardrijkskunde

1u

Natuurwetenschappen

1u

Engels

2u

Frans

2u

Geschiedenis

1u

Nederlands

4u

Wiskunde

3u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

Frans

1u

Dactylografie / Toegepaste informatica

4u

Kantoortechnieken

1u

Toegepaste economie

7u

Verkoop

1u

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

 

Wiskunde

1u

Actief Burgerschap

1u

Totaal aantal lesuren

34u

 

Lessentabel  3de graad Boekhouden-Informatica

BASISVORMING

5BI

6BI

Levensbeschouwing

2u

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Aardrijkskunde / natuurwetenschappen

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

Geschiedenis

1u

1u

Nederlands

3u

3u

Wiskunde

2u

2u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

 

Economie

-

2u

Wiskunde

2u

2u

Boekhouding

5u

4u

Toegepaste economie

6u

3u

Toegepaste informatica

4u

4u

Stage boekhouding/Toegepaste informatica

-

2u

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

 

 

1u

Totaal aantal lesuren

32u

33u

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2021 - GO! Campus Genk