NAAMLOOS LEERJAAR: 7EVEN UP!

OPLEIDINGSINFORMATIE

Wil je inschrijven? Dat kan via onderstaande link:

https://forms.gle/mjmRi9rP1EWWAeQ86

 

Na het 7de jaar BSO behaal je een diploma SO. Je beschikt over de nodige beroepskwalificaties om naar de arbeidsmarkt te gaan. Je kan ook kiezen om verder te studeren. Misschien wil je wel naar het hoger onderwijs. Geen evidente keuze als je uit een arbeidsmarktgerichte opleiding komt, maar zeker niet onmogelijk!  Om de overstap naar het hoger onderwijs te vergemakkelijken, kan je kiezen voor het naamloos leerjaar. Voor Scholengroep 14 richten wij dit algemene leerjaar in op de campus in Genk onder de naam: 7even up!

Toelatingsvoorwaarden:

 • Diploma SO (7BSO)
 • Studiegetuigschrift 2de leerjaar 3de graad SO (6BSO)
 • Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling of uit een OKAN dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.

Troeven van 7even up!:

 • Je krijgt een inhoudelijke voorbereiding op het hoger onderwijs.
 • Je volgt algemene vakken op TSO-niveau.
 • Je kiest volgens je interesse of mogelijke verdere opleiding een keuzevak.
 • Je leert zelfstandig leerstof verwerken en je schaaft je ICT- vaardigheden bij.
 • Je volgt een traject op de PXL rond leerstrategieën.
 • Je kan rekenen op de nodige ondersteuning en begeleiding van de school en het CLB.
 • Je bent nog altijd een leerling van het secundair onderwijs (geen studiepunten en geen inschrijvingsgeld).

Inhoud:

 • 28 lesuren basisvorming.
 • Je kiest voor het keuzegedeelte uit een aantal vakken die gelinkt zijn aan je toekomstige opleiding (bv. boekhouden, opvoedkunde, wetenschappen, Duits, …).
 • Samenwerking met Hogeschool PXL.

Vakken

Lesuren per week

BASIS

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

5

Engels

3

Frans

3

Wiskunde

5

Natuurwetenschappen

5

Maatschappelijke vorming

3

KEUZEGEDEELTE

Naargelang interesse en mogelijke opleiding HO

3 of 4

TOTAAL

31 of 32

SAMENWERKING PXL

Leerstrategieën en leren kiezen

4 modules

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2020 - GO! Campus Genk