NAAMLOOS LEERJAAR: 7EVEN UP!

OPLEIDINGSINFORMATIE

Na het 7de jaar BSO behaal je een diploma SO. Je beschikt over de nodige beroepskwalificaties om naar de arbeidsmarkt te gaan. Je kan ook kiezen om verder te studeren. Misschien wil je wel naar het hoger onderwijs. Geen evidente keuze als je uit een arbeidsmarktgerichte opleiding komt, maar zeker niet onmogelijk!  Om de overstap naar het hoger onderwijs te vergemakkelijken, kan je kiezen voor het naamloos leerjaar. Voor Scholengroep 14 richten wij dit algemene leerjaar in op de campus in Genk onder de naam: 7even up!

Toelatingsvoorwaarden:

 • Diploma SO (7BSO)
 • Studiegetuigschrift 2de leerjaar 3de graad SO (6BSO)
 • Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling of uit een OKAN dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.

Troeven van 7even up!:

 • Je krijgt een inhoudelijke voorbereiding op het hoger onderwijs.
 • Je volgt algemene vakken op TSO-niveau.
 • Je leert zelfstandig leerstof verwerken en je schaaft je ICT- vaardigheden bij.
 • Je volgt een traject op de PXL rond leerstrategieën.
 • Je kan rekenen op de nodige ondersteuning en begeleiding van de school en het CLB.
 • Je bent nog altijd een leerling van het secundair onderwijs (geen studiepunten en geen inschrijvingsgeld).

Inhoud:

 • 30 lesuren basisvorming.
 • Samenwerking met Hogeschool PXL.

Vakken

Lesuren per week

BASIS

Levensbeschouwing

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Nederlands

5u

Engels

2u

Frans

2u

Wiskunde

5u

Natuurwetenschappen

5u

Maatschappelijke vorming

5u

Recht

2u

ICT

1u

TOTAAL

31u

SAMENWERKING PXL

Leerstrategieën en leren kiezen

 

4 modules per schooljaar

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2023 - GO! Campus Genk